Akce "Dopravní předpisy"

Děti z kroužku cyklo-aqua měly akci o dopravních předpisech. Nešlo o žádné nudné školení, ale o učení hrou.

Cílem veselého odpoledne bylo poznávání dopravních značek, opakování dopravních předpisů a bezpečnosti chování na silnici jako chodec i cyklista.

Proběhly čtyři aktivity: Soutěž „Poznej značku“, diskuse na téma „bezpečnost na silnici“, výtvarná aktivita „Nakresli si svojí značku“ a dovednostní soutěže na kolech a koloběžkách.

Děti se chovaly ukázkově, pomáhaly s přípravou kol a koloběžek, soutěže plnily poctivě a v mnohých případech odpovídaly správně na otázky ohledně chování na silnici.