Akce na Luně

V září jsme zahájili běžný provoz, včetně kroužků, doučování a Klubu Předškolák. Soutěžili jsme, jeli jsme se podívat na hokej do Chomutova, zalezli jsme si jako pavouci a připomněli jsme si svátek svatého Václava.

 Zahájení školního roku       

        Začátkem školního roku na Luně se děti zúčastnily různých soutěží, při kterých se dozvěděly o nových kroužcích. Soutěžilo se např. v ping pongu, kde byl úkol trefit se míčkem do koše nebo zahrát na kytaru jeden vylosovaný akord. Děti se rychle zapojily a běhaly od stanoviště k stanovišti.  Akce byla povedená a dětem se líbila natolik, že některá stanoviště obešly ještě jednou.

Klub Předškolák

          12. 9. 2012 byl zahájen „Klub Předškolák“ pro 12 dětí ze sociálně slabých rodin. Naším cílem je připravit tyto děti na školní docházku. Snažíme se je naučit držet a používat tužku, rozlišovat barvy a dodržovat hlavní hygienické zásady jako např. umýt si ruce před jílem a po něm, či při odchodu z WC.

Hokej

Jedna z posledních akcí v září byla návštěva hokejového utkání mezi Piráty Chomutov a Rytíři Kladno.

Zápas byl napínavý a vyrovnaný a držel nás až do konce v napětí z toho, jak to dopadne.

Po cestě do Chomutova i zpátky nás rozveselovala hrbolatá cesta, která s námi pohazovala, až jsme se obávali o naše svačiny v žaludku. Po příjezdu na místo utkání se kluci rozběhli hledat Jardu Jágra, aby jim dal podpis. Nebyl tam, což kluky zklamalo, proto někteří své zklamání zajedli svačinou a zápas mohl začít. Při sledování zápasu jsme kromě samotné hry, poznávali na vlastní kůži, co znamená v praxi slovní spojení „narváno, že by ani špendlík nepropadl“. Všichni též cvičili stání na jedné noze (ale ne na svojí).

Jak vidíte z naší zprávy, tak během utkání vládla opravdu družná a lidsky blízká atmosféra. Zápas nám uběhl jako voda a i když Chomutov nakonec prohrál, odváželi jsme si mnoho pozitivních zážitků. Na další zážitky se můžete zeptat i otce Patrika z Novosedlic, který si tento zápas také nenechal ujít.

Svatý Václav

První akce v říjnu byla připomínka svatého Václava. Její náplň byla o poznání duchovněji nabitá než návštěva hokeje v Chomutově. Spolu s návštěvníky jsme procházeli životem našeho národního světce a při soutěžích jsme skrze hry poznali různé aspekty svatosti svatého Václava. Celou akcí nás provázel sám kníže Václav. Akce se zúčastnilo 12 účastníků, kteří si odnesli i pamětní medaili s podobiznou svatého Václava. 

Pavoučí den

Jednou z akcí pro trnovanskou veřejnost zejména určenou pro rodiny s dětmi byl „Pavoučí den“, který se konal na dětském hřišti na Luně. Hlavním cílem bylo zviditelnit středisko pomocí různých soutěží jako např. lezení po pyramidě jako pavouk po pavučině.