Akce s Policií ČR

V únoru jsme připravili pro děti z prosetického střediska akci na prevenci sociálně patologických jevů.

S první polovinou celodenní akce nám pomohla Policie ČR, která pro děti připravila program zaměřený na Kyberstalking, což je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií, Kyberšikanu a Hoaxy. Ty jsou jedním z velmi častých nešvarů, který se na internetu vyskytují, tzn. šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. Hoaxů.

Příslušníci Policie ČR dětem na závěr ranního bloku ukázali své vozidlo, ochranné pomůcky, ale i třeba pouta a zbraně.

Poté vedoucí Jiřina Tétauerová za pomoci dětí uvařila oběd a Marcela Malinská (14let) všem upekla koláče.

Po společném obědě jsme se ještě věnovali reflexy z ranního programu. Děti si nejčastěji používané Hoaxy vyhledávaly na internetu a přečetly si o nich poutavé příběhy.

Odpolední program byl ve znamení tématu Šikany, kde jsme si o ní povídali a vyprávěli zkušenosti.