Akce v Proseticích

co všechno jsme zažili v květnu a červnu v Proseticích

17.5 byly děti z předškolního klubu Motýlek na divadelním představení Ať žijí duchové. Bylo to hudebně pojaté zpracování, ve kterém účinkovaly děti jako herci. Děti nás mile překvapily, že přes svůj nízký věk vydržely celé cca 60 minutové představení bez větších komplikací.

18.5 se konalo u nás ve středisku povídání o sociálně patologických jevech. Navazovalo na náš kroužek Čajovna. Nejvíce se tam řešila kyberšikana a prezentace dětí na sociálních sítích, které hojně využívají.

Již tradičně jako každý rok pořádáme během Zahájení lázeňské sezóny lanové aktivity pro děti. Součástí je také dětský koutek a dva prodejní stánky s výrobky od dětí ze střediska. Akce se vydařila a vše proběhlo bez problémů. Lanové aktivity děti baví a byl o ně neustále zájem.

Ve stejný den proběhlo také vystoupení naší taneční skupiny Little Cats v šanovské Mušli a rapování Kuby Fedáka. Zde probíhá prezentace organizací pracujících s dětmi a my se každým rokem účastníme.

Netradičně 8.6 u nás proběhl Dětský den. Bohužel nám nepřálo počasí, takže soutěže nemohly probíhat venku – narychlo jsme je s pomocí dětí sklízeli a aranžovali uvnitř střediska, protože déšť přišel nečekaně. Děti soutěžily v překážkové dráze, skoku přes švihadlo, házení na cíl, karetní hře prší a židličkované. Dostavil se velký počet dětí a akce se povedla

15.6 šly vybrané děti do plavecké haly. Byla to odměna, za nejvyšší počet nasbíraných bodů.

Ve zbytku měsíce června připravujeme odměnovou akci do cukrárny, soutěžní odpoledne v Zámecké zahradě, účast na poutní mši a velkou závěrečnou diskotéku.

 

Fotky ze všech akcí najdeš zde 

                                                                                               Lucie Rupprichová