Akce zdraví

V prosetickém středisku proběhla z prvu tajemná akce. Nejdřív děti váhaly, jestli se vůbec zapojí, ale pak si to společně užívaly.

Akce byla zaměřená na hygienu. Díky přístroji z Krajské hygienické stanice si děti mohly vyzkoušet, jak dobře si myjí ruce a kde jsou jejich slabá místa. Dalším úkolem bylo mytí zubů, na dalším stanovišti zkoušely plochost nohou, vyzkoušely také, jestli poznají poslepu co jí, jestli dobře slyší při sluchovém pexesu a jestli mají dobré oči při hledání rozdílů a také Kimově hře, kdy si musely zapamatovat několik předmětů a poté je napsat. Zúčastnilo se celkem 14 dětí, které si mohly domů odnést nové zubní kartáčky a nové poznatky.