Bulharská nástěnka - červen, červenec, srpen 2013

Novinky ze salesiánské misie v Bulharsku za poslední 3 měsíce: slavení Velikonoc, křty dětí, letní tábory a mnoho dalšího.

Soubor včetně obrázku k tisku bg-2013-06-07-08.pdf 962.4 KB

Vážení přátelé, jak se již postupně stává zvykem, posíláme Vám informace z našeho salesiánského působení v Bulharsku za poslední období. Děkujeme Vám za
Vaši přízeň a podporu.

P. Martin Jílek SDB

Duchovní obnova

Poslední týden v květnu odjela celá salesiánská komunita na duchovní obnovu do Carevbrodu, který leží v severovýchodní části Bulharska. Ubytováni bylo zařízeno u sester dominikánek a cvičení vedl řeckokatolický kněz o. Petr z Plovdivu. V tichu kláštera a obklopeni zelení krásné zahrady, načerpali otcové jistě nejen duchovní síly do další náročné práce.

Pohádkový les

Den dětí jsme oslavili v lese pohádek. V sobotu 1. 6. se více než dvacet dětí vypravilo na dobrodružnou cestu, kde se setkaly s mnoha tajemnými bytostmi. Pomáhaly
princi porazit zlého draka a vysvobodit princeznu, spolu s kašpárkem předváděly akrobatická čísla a pro Zlatovlásku hledaly ztracené perly z náhrdelníku. Pro všechny to byl velký zážitek.

Křtiny

Po dvouleté přípravě se čtyři děti z romské čtvrti, kde působí salesiánská komunita, dočkaly svého křtu. Starozagorská katolická farnost tak mezi sebe s radostí přijala tři dívky a jednoho chlapce jako nové křesťany. Díky této velké události se sešli všichni farníci na ranní nedělní mši svaté. Po slavnostním obřadu pak všichni s radostí v srdci oslavovali. Ostatní děti si pro novokřtěnce připravily scénku, písně a tance. Po obědě
vyrazily děti na výlet do parku, kde si hrály celé odpoledne. Přejme jim, aby jejich odhodlání k novému životu neztrácelo na intenzitě.

Plán stavby nového salesiánského střediska

Už několik let se plánuje stavba nového salesiánského centra ve Staré Zagoře. V současné době je zakoupen pozemek a schválený projekt pro stavbu. V říjnu tohoto
roku bude položen základní kámen kostela, který bude spolu se školou a hřištěm tvořit jádro střediska. Tímto prosíme o modlitbu za celý průběh stavby.

Hodnocení celoroční práce dětí

Některé z dětí v Bulharsku se letních prázdnin dočkají velice brzo, některé čekají trochu déle, ale hodnocení celoroční práce v salesiánském středisku ve Staré
Zagoře má pro všechny stejné datum. Letos bylo očekávání výsledků obzvlášť napjaté a do poslední chvíle děti netušily, kdože to letos vyhraje kytaru. Vyhrál ji
Angel!

Příjezd letních dobrovolníků

Na konci června uvítala salesiánská komunita šest dobrovolníků, kteří přijeli pomoct především s realizací letních táborů. Mezi nimi byla dokonce jedna řeholní sestra salesiánka – Jana Plevová FMA. Všichni se s plným nasazením zapojili do vší práce,
která jenom čekala na ochotné ruce a srdce.

Tábory pro bulharské děti

Jako každý rok se konaly tábory pro bulharské děti – rozděleny na kluky a holky. Křesťanským tématem bylo Vyznání víry a děti se na táborech den po dni
dozvídaly, co vlastně jednotlivé části této modlitby znamenají. V etapové hře soutěžili o poklad Pevnosti Boyard. Táborová chata se nacházela na hřebeni Rodop
uprostřed nádherných lesů, které byly jako stvořené pro akční hry.

Celostátní setkání mládeže

Současně s celosvětovým setkáním mládeže v Rio de Janeiro proběhlo v Bulharsku setkání celostátní. Ve vesnici Malčika v severní části země se sešlo okolo sto
mladých, takže atmosféra byla rodinná – a to i díky pohostinnosti místní farnosti. Otec Martin Jílek se podílel na programu svou přednáškou o misiích.