Bulharský zpravodaj - srpen a září 2017

Ohlédnutí za létem, které nikdy nemá nouzi o události. Letní dobrovolníci, kteří přijeli pomoci, svými zážitky naplnili číslo, které máte před sebou. Samozřejmě také spoustou obrázků, na které se můžete rovněž těšit.

Už je to nějaká doba, co jsme se vrátili z naší dobrovolné služby v Bulharsku. Měsíc, jen kapka z našeho života. Ale i tato kapka nás obohatila, změnila a nezbývá nám než doufat, že i my jsme něco změnili, že jsme za sebou zanechali aspoň kapku lásky. Celý tento měsíc, všechny děti, salesiáni a dobrovolníci, všechno to, co jsme prožili, zůstane v mém srdci. A také v mém deníku…

Slávka Sychrové

Zpravodaj k tisku: 08-09-tisk.pdf

Deníky dobrovolníků

Sedím v autobuse a jen pomalu louskám azbukou psaná bulharská slovíčka. Opravdu se to děje. Osm víkendů jsme se připravovali na naší dobrovolnou službu, ale až teď si začínám uvědomovat, že se chystám strávit měsíc v Bulharsku, že nerozumím jazyku ani nemám žádnou odbornou kvalifikaci. Tak se modlím, aby ta krátká doba, kterou tam strávím, byla obohacující pro všechny strany. –Emílie Novotná

Jmenuji se Tomáš Žůrek, je mi dvacet let a letos začínám studovat biochemii v Brně. O prázdninách jsem měl možnost strávit pět týdnů v Bulharsku jako salesiánský dobrovolník. Abych byl zcela upřímný, čím víc se v červnu blížil můj odjezd do Kazanlaku, tím víc jsem přemýšlel, proč to vlastně všechno dělám. Proč místo toho, abych si pořádně užil nejdelší prázdniny v životě cestováním s kamarády, poznáváním nových krajů a lidí, celý měsíc strávím někde v machale mezi Romy. Nakonec jsem však tohle všechno a mnohem víc v Bulharsku prožil.

… Byl jsem požádán, jestli bych mohl napsat pár řádků o pracovním táboru a pochodu v horách. Tyto dvě akce časově ohraničovaly mou službu a společné měly také to, že se mi na ně těsně před jejich začátkem vůbec nechtělo. U obou jsem však byl potom moc rád, že jsem je mohl absolvovat.

Tomáš Žůrek

Pracovní tábor

Byl jsem požádán, jestli bych mohl napsat pár řádků o pracovním táboru a pochodu v horách. Tyto dvě akce časově ohraničovaly mou službu a společné měly také to, že se mi na ně těsně před jejich začátkem vůbec nechtělo. U obou jsem však byl potom moc rád, že jsem je mohl absolvovat. Pracovní tábor začal hned druhý týden. Když jsem asi třetí den po příjezdu zjistil, že místo set-kání mládeže pojedu bourat starou faru, byl jsem dost rozpačitý. Přijel jsem přece pracovat s dětmi, ne s palicí a páčidlem. Přišlo mi ale hloupé hned na začátku salesiánům přeorganizovávat, co budu a co nebudu dělat a tak jsem nakonec jel s tím, že uvidím, co z toho vzejde. S odstupem času už můžu říct, že právě spolu s pochodem to byl za těch pět týdnů velmi vzácný čas, během kterého jsem mohl trošku vypnout a odpočinout si od dětí, se kterými to bylo super, ale občas přeci jen náročné.

Tomáš Žůrek

Tábor bulharských chlapců

Většinu času jsem strávila v nejdůležitější místnosti jakékoliv domácnosti, v kuchyni. Vařila jsem tu spolu s neuvěřitelně akční a milou babičkou, která obohatilo moji slovní zásobu, kuchařku s recepty i taneční repertoár, neboť mně naučila tradičnímu bulharskému tanci „choro“. Emílie

Tábor Bulharů – kluků se konal v oblasti Karandila na chatě zvané Dekoteks u města Sliven. Tématem bylo následování Panny Marie. Kluci se do tohoto tématu ponořili, a to s pečlivostí ryze archeologickou. Šli totiž po stopách Panny Marie s lupou, brašnou a dalšími potřebami k průzkumné činnosti. Kromě výborného jídla, odpočinku, táboráků je čekaly právě různé zkoušky, jaké mohou potkat kdekterého moderního archeologa. Například se jim zjevil archanděl Gabriel v lehce barokní podobě, dále pak měli uvařit čaj pro Alžbětu, matku sv. Jana Křtitele. Poté je čekala záchraná akce kdy bandité unesli jednoho z hlavních archeologů a oni jej statečně zachránili a dozvěděli se něco o Betlému. Dále pak se prošli až ke Káně Galilejské, kde se účastnili svatby, další den pak následovala křižová cesta.

Aby to nebylo málo na závěr je čekala ještě velká pokladová hra s úkoly, se kterými si poradili a nalezli tak poklad, který jim nechala Panna Maria seslat z nebe. Celkově byl tento tábor velmi plný zážitků, akce a dobrodružství.

Václav Jakubíček

Letní dobrovolníci

V Machale jsme se sešli všichni měsíční dobrovolníci dohromady. V podstatě od začátku byl se mnou Mišo. Slováka, který minulý rok ukončil studium v Ostravě, měsíc v Bulharsku oslovil natolik, že se tam rozhodl zůstat ještě další rok. Na klučičím táboře se k nám přidala Em. Nyní novopečená studentka 3. lékařské fakulty v Pra-ze. Jako poslední jsem právě v machale potkal Julču se Slávkou, nerozlučné kamarádky z Brna. Julča letos maturuje a Slávka studuje na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. –Tomáš Žůrek

Po vřelém přivítání začala porada a plánování celého měsíce. Hafo informací a úkolů. Program dne i týdne. Ranní mše: úterý, středa, pátek. 7:45 chvály s komunitou. Mezi 10. a 12. hod. program v Machale, 14 – 16 doučování a hry v Machale. 16:00 kroužky v Machale dle rozvrhu dne. My budeme mít na starosti kroužek výtvarky. Budeme se starat o salesiánské středisko. Naše měsíční mise spočívá i v těchto úkolech: uklízení, vaření pro všechny, kteří jsou zrovna přítomni, žehlení, praní, pomoc s přípravou táborů, tábory samotné, práce s Romy v Machale i v centru (kde jsme spolu se salesiány ubytováni). Ani si to všechno nepamatuji. Zkrátka všechno. Ulehčit práci salesiánům a ročním dobrovolníkům. Co se dá, vše, kde je potřeba pomoct. Pomáhej, ale nenech, aby tě to zničilo. „Problém, únavu, přání: řešit!“ –Slávka Sychrová

Mě ale podle plánu čekal ještě jeden týden a během něj již zmíněný pochod. Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl zůstat a dnes jsem tomu moc rád. Šlo o přechod po horském hřebeni s batohy na zádech. Během něj jsem měl spoustu času na povídání si s Cvrčkem a Jiřím, které jsem tak mohl zase o něco víc poznat a také jsem si mohl zreflektovat celou svou službu. Dnes jsem velmi vděčný, že jsem měl možnost tohle všechno zažít. Je to pro mě bezesporu velmi cenná životní zkušenost, za kterou bych chtěl tímto celému týmu Cagliera, všem mým spoludobrovolníkům a všem salesiánům v Bulharsku poděkovat. –Tomáš Žůrek

Měsíc utekl jako voda. Sedím v autobuse a snažím se dospat všechny ty probdělé noci, během kterých jsme s Julčou a Slávkou vstřebávaly všechny dojmy dne. Ano, zážitků bylo tolik. Děkuji ti, Bože, za každou tvář, se kterou jsem se na své cestě shledala. Děkuji, že jsem, byť na krátkou chvíli, mohla přiložit ruku k Tvému bulharskému dílu. „Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.“ –Emílie Novotná