Cagliero 11 - duben 2014

„Vážení přátelé, s tímto prvním pozdravem vám chci předložit svůj “průkaz totožnosti”: salesiánský misionář. Naše nejupřímnější vděčnost náleží drahému P. Václavu Klementovi za jeho léta vášnivé, odvážné a tvořivé služby pro salesiánské misie. Pamatujeme si a předáváme dále jeho úsměv. Pečujme a podporujme růst všech semínek zasazených díky němu ve všech pěti světadílech!“

Děkuji vám a přeji vám všem svaté a milostiplné Velikonoce!

P. Guillermo Basañes, SDB

nový rádce pro misie

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

 

– Úvodní slovo P. Guillerma Basaňa, nového rádce pro misie

Vážení přátelé,

upínal jsem zrak a své srdce ke Cagliero 11 od jeho vzniku. Byl jsem vždy jeho pozorným čtenářem a obdivovatelem. Konečně mi dává Cagliero 11 příležitost Vám také něco sdělit! Tak jsem tu, abych Vás poprvé oslovil po 27. generální kapitule, která mě zvolila rádcem pro misie.

Během těch dnů rozlišování a voleb v Římě mě často napadala slova našeho drahého dona Cagliera: „Ať mnich nebo ne mnich, zůstanu s Donem Boskem!” Díky tomu jsem neměl obavu z toho, co bude Don Bosko požadovat na této kapitule. Místo toho jsem se zaměřil na radost, že s ním budu moci i nadále spolupracovat.

A skutečně jsem velmi rád, že jsem přímo ve službě misijního srdce Dona Boska ve světě. Před třiceti lety, když jsem končil střední školu v Buenos Aires, mě touha být misionářem dovedla k volbě salesiánského zasvěceného života. Tehdy jsem uvažoval a modlil se: “Pane, kdybych se stal diecézním knězem, byl bych uzavřen v malé geografické oblasti.” Dnes, po zkušenostech z minulých let, nejprve v Angole a později v celé Africe, mě Pán staví před celý svět bez omezení a hranic. Jsem v pokušení modlit se “Pane, tentokrát jsi to tedy přehnal…!”

Vážení přátelé, s tímto prvním pozdravem vám chci předložit svůj “průkaz totožnosti”: salesiánský misionář.

Naše nejupřímnější vděčnost náleží drahému P. Václavu Klementovi za jeho léta vášnivé, odvážné a tvořivé služby pro salesiánské misie. Pamatujeme si a předáváme dále jeho úsměv. Pečujme a podporujme růst všech semínek zasazených díky němu ve všech pěti světadílech!

Děkuji vám a přeji vám všem svaté a milostiplné Velikonoce!

P. Guillermo Basañes, SDB

rádce pro misie

– Svědectví slovenského misionáře na Sibiři

 Sdílíme příběh Ježíše v zemi trvalého ledu!

Moje misijní povolání se zrodilo v oratoři ve městě, kde jsem se narodil. Jako chlapec a pak jako animátor jsem často slyšel příběhy o našich misionářích, zejména o P. Jánu Šutkovi (slovenském misionáři, který strávil téměř 60 let v pralese Ekvádoru mezi Šuary) a o našich spolubratrech na Sibiři. Během své salesiánské formace jsem se několikrát setkal se spolubratry pracujícími na Sibiři a po prvním roce asistence jsem požádal provinciála, abych mohl pokračovat ve své praxi v Jakutsku na Sibiři. Tam jsem strávil dva nádherné roky v naší oratoři a středisku mládeže.

Po ukončení studia teologie v Turíně v roce 2010 jsem napsal hlavnímu představenému a požádal ho, aby mě poslal tam, kde je toho potřeba. Během léta jsem získal jako jáhen velké zkušenosti z dvouměsíčního pobytu v noviciátu Sunyani (Ghana). Léto uběhlo a já jsem dostal zprávu, že hlavní představený mě vysílá opět na Sibiř. Po mém kněžském svěcení jsem se v září 2011 zúčastnil kurzu pro nové misionáře v Římě a dostal jsem misijní kříž z rukou P. Cháveze. Vzhledem k diplomatické byrokracii je získání povolení k pobytu problém. Ve skutečnosti jsem dostal povolení k pobytu až potom, co jsem rok a půl jezdil mezi Slovenskem a Ruskem.

Naše misie se potýká s řadou problémů. Jakutsk je město, které má 300 tisíc obyvatel mnoha národností. My katolíci  jsme jen malá menšina a jsme zde často považováni za sektu. Od září udělil farář v naší farnosti kolem 150 křtů. Většina z nich patří do první generace katolíků. Kromě filipínských žen, které tu pracují, je to naše mladé a živé křesťanské společenství. Snažíme se vychovat dobré vůdce, protože jejich formace nám dává naději na růst, a to nejen co do počtu, ale především co do kvality.

Jsme součástí diecéze Irkutsk, největší diecéze na světě z hlediska rozlohy (pouze s 45 kněžími). A naše děkanství v Jakutsku pokrývá 3.000.000 km2 (to se rovná rozloze celé Indie) s pouze jedním milionem obyvatel. Teploty se zde pohybují během roku od -60 ° C do +40 ° C.

Nejbližší katolická a salesiánská komunita se nachází v Aldanu vzdáleném 520 km. Ta naše je jediná katolická a salesiánská komunita na tomto obrovském území. Jako salesiáni zde máme rozsáhlé možnosti práce mezi mladými lidmi. Kapacita sirotčinců nestačí vzhledem k tragédii rozvodů a alkoholismu. V Jakutsku studuje asi 25000 studentů. V sociální oblasti je zde také hodně práce.

Naše komunita nyní prožívá zvláštní okamžik transformace: jsme opět součástí provincie Slovensko kvůli rozpuštění Východního okrsku. V současné době máme 4 stálé spolubratry v obou komunitách v Jakutsku. Z těch se dva vrací letos na Slovensko, zatímco další dva budou jezdit tam a zpět a doufat, že dostanou povolení k pobytu. Tento problém trvá již tři roky, ale doufáme, že bude překonán.

Přijďte a pomozte nám sdílet příběh Ježíše v této zemi trvalého ledu!

P. Ján Chovaňák

Slovák, misionář na Sibiři

– Salesiánský misijní úmysl

Za mladé lidi v Latinské Americe – rok po SDM 2013 v Rio de Janeiru

Ať mladí lidé nejsou jen předmětem zájmu státní politiky, ale stanou se dobrovolníky ve službách míru a pokroku lidstva a apoštoly nové evangelizace.

Modleme se za mladé lidi, kteří se zúčastnili Světového dne mládeže v Rio de Janeiru, aby je zkušenost víry, kterou tam prožili, vedla ke křesťanskému životu ve službě druhým a aby se stali neúnavnými pracovníky ve společnosti, zejména mezi nejchudšími z chudých.

 

Všechna předchozí čísla „Cagliero 11“ jsou k dispozici na www.sdb.cz/novinkysdb/misie/.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.