Cagliero 11 - duben 2015

Bývalý salesiánský žák nabízí vlastní život, aby ochránil ostatní křesťany.

Hrdinný strážce, který loni v neděli 15. března v Lahauru (Pákistán) zabránil sebevražednému útočníkovi ze skupiny Jamaat ul Ahrar vstoupit do přeplněného katolického kostela sv. Jana, se jmenoval Akaš Bašir. Akaš byl v minulosti žákem salesiánské odborné školy, nacházejicí se v převážně křesťanské čtvrti Yuhannabad. Chytil se pevně útočníka a použil své tělo jako štít. Akaš přišel o život, ale zachránil životy mnoha dalších lidí.

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Akaš Bašir

19 let, bývalý salesiánský žák v Lahaur. Jeho jméno a jeho krev vyplnily poslední část naší postní pouti 2015. “Nenávist k víře“ je conditio sine qua non, aby církev prohlásila někoho mučedníkem. V tomto případě by neměl být žádný prostor k diskusi: prohlásit mučedníkem a hned!

V tomto měsíci se modlíme za mladé křesťany na Středním východě a v severní Africe. Dovolme nechat se inspirovat podnětným příkladem Akaši. Ač mladý, přesto v krátkém čase pochopil a uvedl do praxe podstatu evangelia: položit
život za své bratry. “Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, vydá hojný užitek.” Za každým dáním se k dispozici pro misie a za každým projektem salesiánské dobrovolné služby by měla stát stejná touha: dát život za své bratry.
Nebo, jak jednou řekl Zeferino Namuncura, “být lidem užitečný“.

Děkuji Ti, milý Akaši! Tvůj život byl lidem velmi “užitečný“! Pokusíme se tě napodobovat!

S přáním radostných Velikonoc!

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní prádce pro misie

– Bývalý salesiánský žák nabízí vlastní život, aby ochránil ostatní křesťany

Hrdinný strážce,

který loni v neděli 15. března v Lahauru (Pákistán) zabránil sebevražednému
útočníkovi ze skupiny Jamaat ul Ahrar vstoupit do přeplněného katolického kostela sv. Jana, se jmenoval Akaš Bašir. Akaš byl v minulosti žákem salesiánské odborné školy, nacházejicí se v převážně křesťanské čtvrti Yuhannabad. Chytil se pevně útočníka a použil své tělo jako štít. Akaš přišel o život, ale zachránil životy mnoha dalších lidí.

Akaš stál spolu s další ostrahou u dveří kostela a kontroloval ty, kteří vcházeli. Sebevražedný atentátník se přiblížil ke vchodu a snažil se násilím dostat přes dva mladé strážce. Když ho Akaš zastavil, všiml si výbušniny ukryté pod bundou. Akaš pevně uchopil útočníka a dolní část jeho těla byla rozmetána při explozi. Díky jeho odvážnému činu byl počet obětí mnohem nižší, než útočník
zamýšlel.

“V naší křesťanské menšině nastala doba, kdy naše jediná naděje je
v Bohu a v jeho matce Marii,” říkají salesiáni v Lahauru.

– Stal jsem se misionářem, abych poslechl Boží vůli

Časté návštěvy misionářů v mém městě

(Ponte de Vagos, Aveiro – Portugalsko) byly skutečně důležitými milníky. Vyprávěli poutavé příběhy s pomocí několika filmů a obrázků, které nás nadchly a ukázaly možnost následovat jejich příkladu – hlásat radostnou zvěst tolika lidem, kteří i dnes si toho nejsou vědomi nebo ještě nepřijali pozvání Ježíše Krista. I když jsem měl možnost pokračovat ve studiích “obvyklým způsobem”, myšlenka a touha, abych je následoval, mě provázela celé mládí. Ale nejdřív jsem okusil svět práce ve stavebnictví, kovovýrobě i v kanceláři. Avšak až poté, co jsem dokončil povinnou vojenskou službu, jsem se rozhodl začít velké dobrodružství! Studoval jsem střední školu současně s aspirantátem a přednoviciátem, pak následoval rok noviciátu, 3 roky filozofie ve Španělsku, 2 roky praktické přípravy v Portugalsku a 5 let v Římě, kde jsem získal titul v oboru teologie a licenciát v misiologii.

A tak jsem – po čtyřech letech misijního života na ostrovech Zeleného Mysu ve službách mé portugalské provincie – od října 2013 součástí viceprovincie Mosambik. Mé rozhodnutí dát se k dispozici hlavnímu představenému pro salesiánské misie ad gentes vyvolalo řadu otázek u lidí, kteří mě znají, stejně jako mezi spolubratry v provincii. Koneckonců, Portugalsko také patří do skupiny zemí, kde v současnosti žije mnoho lidí, kteří neznají Ježíše Krista nebo kteří potřebují prohloubit svou víru… Takže, proč odjíždět do misií, když je tolik potřebných na dosah ruky?! To je skutečně fakt a tajemství, na které nejsem schopen odpovědět… Snažím se jen dělat to, co vnímám jako Boží vůli v mém životě a tam, kde jsem šťasten!

Znalost Dona Boska a salesiánského života, spojené se studiem, kterým jsem prošel, včetně kurzu pro nové misionáře, který se konal v Římě a v Turíně, mi dodaly potřebnou odvahu jít dál, s ohledem na celosvětové salesiánské poslání, abych sloužil mládeži a hlavně nejchudším.

Výzev i radostí, se kterými se setkáváme v této misijní zemi, je mnoho… Naším úkolem je najít odvahu nechat Boha splnit v každém z nás jeho svatou vůli.

P. Jorge Bento, Portugalec
misionář v Mosambiku

– Svědek salesiánské misijní svatosti

Blahoslavený Filip Rinaldi (1858-1931),

třetí nástupce Dona Boska, jehož 25. výročí beatifikace (29. dubna 1990) si připomínáme, byl velkým propagátorem misijní činnosti kongregace. V jednom oběžníku napsal: “Nezapomeňte, že apoštolský zápal Františka Xaverského, který zářil v jeho velkém srdci, byl napájen plamenem, který osvětloval budoucnost prostřednictvím jeho snů… Vidím ho, mého milovaného Otce ve vzdálených vzpomínkách mého povolání, v letech jeho největší misijní horlivosti. Zůstal ve mně nesmazatelný dojem. Don Bosko byl opravdový misionář, apoštol uchvácený vášní pro duše”.

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za mladé křesťany na Středním východě a v severní Africe, kteří trpí pro svoji víru.

Aby mladí lidé, kteří trpí různými formami pronásledování a marginalizace, zůstali pevní ve víře v Ježíše Krista.

Úmysl je naléhavou výzvou otevřít naše srdce uprchlíkům na celém světě, především uprchlíkům ze Středního východu, z nichž většina jsou arabští křesťané, ne muslimové. Jsme povoláni přivítat tyto spolukřesťany, kteří kvůli své víře byli vyhnáni těmi, kteří sní o Středním východu a severní Africe bez křesťanů.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.