Cagliero 11 - říjen 2013

Co je nového ve světě misií? Říjnové číslo salesiánského misijního měsíčníku je tady!

“V naší době je nezbytné hlásat a svědčit o dobrotě evangelia, a to i v rámci samotné církve.”

Z poselství papeže k Světovému dni misií 2013 

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Srdečné pozdravy v misijním měsíci říjnu. Děkuji vám všem za vaše modlitby v září za 36 nových misionářů a za salesiánská misijní povolání.

Poté, co jsem během šesti let (2008-2014) doprovázel více než 200 nových misionářů, děkuji Pánu za jeho neustálé volání! Salesiánské misijní povolání je nádherné! Je to nejlepší vyjádření našeho charismatu, naše spiritualita se tak dává k dispozici celé církvi. Děkuji Bohu za tuto milost doprovázet mnoho spolubratrů na cestě rozlišování tohoto krásného povolání v rámci jejich  salesiánského povolání. Je krásné doprovázet první mladé salesiány z Albánie, Ruska, Myanmaru, Madagaskaru, Toga, Ukrajiny, Kuby, Číny, aby dokázali dobře odpovědět na misijní volání! První misionáři z mladých provincií ukazují, jakou důvěru v nás Pán má! Svěžest víry vanoucí z “jižní polokoule” zve všechny, aby se nechali překvapit darem víry.

Přeji vám všem plodnou oslavu Světové misijní neděle 2013. Je to příležitost oživit svou víru a pomoci církvi, aby našla cestu až na samý okraj existence, kde Ježíš Kristus není dosud znám a milován!

P. Václav Klement, SDB, rádce pro misie

– Z poselství papeže k Světovému dni misií 2013

Církev není nevládní organizace, ale společenství, které hlásá Krista!

Dílo evangelizace se často setkává s překážkami, a to nejen zvenčí, ale i uvnitř společenství církve. Někdy je to nedostatek nadšení, radosti, odvahy a naděje v hlásání poselství Krista všem a v pomoci lidem naší doby se s ním setkat. Někdy to je mínění, že hlásání pravdy evangelia znamená útok na svobodu… V naší době je nezbytné hlásat a svědčit o dobrotě evangelia, a to i v rámci samotné církve. … Církev – opakuji ještě jednou – není charitativní organizace, podnik nebo nevládní organizace, ale společenství lidí, povzbuzovaných Duchem svatým, kteří zažili a prožívají zázrak setkání s Ježíšem Kristem a chtějí sdílet tuto zkušenost hluboké radosti, poselství spásy, které nám Pán dal!

Poselství papeže k Světovému dni misií 2013 viz http://tinyurl.com/k8krv77

 

– Afrika hledá nové misionáře (145. misijní výprava)

 

Provincie-stát: AET Etiopie (vikariát Gambella)

Požadované jazyky: angličtina, místní jazyky;

Prostředí a nezbytné schopnosti misionářů: apoštolský vikariát svěřený kongregaci SDB, personálu, prvotní evangelizace s příležitostí vybudovat místní církev.

Provincie-stát: FRB Maroko

Požadované jazyky: francouzština, arabština;

Prostředí a nezbytné schopnosti misionářů: jediná komunita v zemi, škola, středisko odborné přípravy, farnost, malá komunita.

Provincie-stát: ISI Tunisko

Požadované jazyky: francouzština, arabština;

Prostředí a nezbytné schopnosti misionářů: jediná komunita v zemi, základní škola a oratoř, malá komunita.

– Svědectví P. Srimala Priyanga Silva Gajasinhage ze Srí Lanky, misionáře na Šalamounových ostrovech

Moje misijní poslání se zrodilo, když jsem si přečetl výzvu stát se misionářem

Vstoupil jsem do aspirantátu, když mi bylo 16 a prožil jsem nádherný čas s některými misionáři. Když se projevila moje touha stát se knězem, probudil se i zájem stát se misionářem. Přispěly k tomu hlavně misijní zprávy, které jsme četli.

Během prvního roku asistence v Negombo, v našem salesiánském “mateřském domě” na Srí Lance, jsem měl úžasný zážitek. V té době byla Srí Lanka delegaturou provincie Chennai (Madras). Toho večera mi dal náš ředitel oběžník provinciála s prosbou, abych ho přečetl při duchovním čtení. Otec provinciál v něm hovořil o výzvě hlavního představeného připojit se k misiím v Papua-Nová Guinea. Zatímco jsem četl, obrátil jsem se na ekonoma, misionáře na Srí Lance, a řekl jsem: “Otče, půjdeme? Co si o tom myslíš?” “Proč ne, pojďme,“ odvětil s úsměvem na tváři. Hned ten den jsem zavolal svým nadřízeným, zda bych se mohl zúčastnit. Myslím, že to byl moment, když začalo klíčit mé misionářské povolání. Byl to ten moment, kdy jsem si uvědomil, že Bůh chce, abych se stal misionářem. Byl jsem poslán na Šalamounovy ostrovy, které jsou nyní součástí delegatury Papua-Nová Guinea.

Někteří se mě ptáte: “Srí Lanka sama potřebuje misionáře, tak proč se stát misionářem v zahraničí?” Jistě, Srí Lanka potřebuje misionáře k podpoře růstu našeho salesiánského díla. Ale nikdy bychom neměli zapomínat, že naše salesiánská přítomnost na Srí Lance byla zahájena v roce 1956, protože do naší země přišli misionáři, a to zejména P. Henry Remery, francouzský salesián z provincie Chennai. Stále vzpomínám na den, kdy jsem vyjádřil touhu jít na misie svému provinciálovi, P. Benjaminu Puthotovi. Jeho odpověď byla okamžitá: “Ano, samozřejmě, i když máme velmi málo spolubratří, pokud je to vůle Boží, tak nám požehná růstem povolání. Vše jsme přece obdrželi darem!” Opravdu, Srí Lanka byla požehnána Bohem. Nyní je víceprovincií. Jsem opravdu šťasten, že jsem misionářem. Sdílení Božího Slova v každodenním slavení eucharistie, vyučování různým předmětům v semináři, účast na každodenním životě komunity mi dávají dostatečnou příležitost podělit se o své povolání s ostatními. Také mám možnost žít, přátelit se s lidmi z jiné kultury a zažívat jejich lásku a náklonnost. Vím, že není důležité konat nádherné a nevšední věci, ale mít srdce otevřené pro Boží vůli ve svém životě.

P. Srimal Priyanga Silva Gajasinhage ze Srí Lanky, misionář na Šalamounových ostrovech

– Salesiánský misijní úmysl

REGION AFRIKA

Aby víra mladých lidí v Africe mohla být posilňována a doprovázena Salesiány Dona Boska, naplněnými radostí a oddanými katechezím a katechumenátu mladých lidí.

Plodná tradice afrických laických katechetů, odvážných hlasatelů Slova je svěřena nám – Salesiánům Dona Boska, kteří jsme se narodili “pomocí jednoduchého katechismu” (Don Bosko). Tři salesiánské komunity pro teologickou formaci v Africe – Lubumbashi (DR Kongo), Nairobi (Keňa), Yaoundé (Kamerun) – usilují vštípit do duší mladých afrických salesiánů, aspirantů na kněžství, živé a osvícené katechetické vědomí.

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici na purl.org/sdb/sdl/Cagliero.

 Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.