Cagliero 11 - únor 2014

„Teď je pro mě Ježíš nejvyšším vzorem k napodobení, On je jediný cíl a jediný důvod, proč se odevzdávám. A proto se necítím sám, ve tmě, ani opuštěný na silnici, protože jsem si jist, že On je stále se mnou, ve mně a já v něm a On je věčné světlo, které mi svítí na cestu.“

P. Phong Baptist, Vietnamec, misionář v Mexiku

Co je nového ve světě misií?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

 

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí spolubratři a přátelé salesiánských misií!

Srdečné pozdravy všem jen pár dnů po zahájení 27. generální kapituly!

Pro různé provincie znamená svátek našich svatých misionářů a prvomučedníků Luigiho Versiglia a Calixta Caravaria období, kdy se slaví Salesiánský misijní den. Pro nás všechny je to příležitost vyjádřit vděčnost za jejich životy plně oddané Bohu.

Při ohlédnutí se za uplynulými šesti lety 2008-2014 děkuji Pánu zvláště za to, že dal v kongregaci a salesiánské rodině vzniknout mnoha misijním povoláním. V šesti misijních výpravách (2008-2013) vyslal hlavní představený 206 spolubratrů. Většina z nich je z Asie (127), další z Evropy (43), Afriky (22) a Ameriky (14). Mezi nejštědřejší země patří: Vietnam (67), Indie (40), Itálie (10), Polsko (9), Španělsko (8), Slovensko (8), Indonésie (7) a Filipíny (5). Nyní všechny regiony vysílají a přijímají misionáře. Misijní hnutí je vícerozměrné a činí tak kongregaci opravdu katolickou – univerzální. Kongregace navíc po více než 40 letech obnovila misijní aspirantáty v regionu jižní Asie (2011 a 2012). Očekáváme, že první misionář by mohl vycestovat v roce 2018, ve kterém první kandidáti dokončí postnoviciát.

Děkuji vám všem!

Žádám vás o modlitbu, aby 27. GK dala nový impuls k posílení povolání a misijní kultury v naší kongregaci!

P. Václav Klement, SDB

rádce pro misie

– Svědectví vietnamského misionáře v Mexiku

Teď chápu, že moje poslání nespočívá v „činnosti“, ale v „lásce“

Asistenci jsem absolvoval jako misionář v Albánii, ale během svých teologických studií – pod vedením svého ředitele – jsem cítil a vyjádřil přání, abych pracoval v chudším prostředí. Teď sdílím svůj život jako misionář s domorodci v Oaxaca, Mexiko, které patří do provincie MEM.

Moje misijní zkušenost byla úžasná a krásná. Přijel jsem do Mexika s horlivostí novokněze plného touhy pracovat na splnění misijního snu s osobním projektem a pastorační fantazií. Tento projekt ale nebylo možné uskutečnit z mnoha důvodů: odlišnost mentality, rozdílnost kultury, jakož i další subjektivní a objektivní omezení… Byl jsem smutný a frustrovaný.

Jednoho dne jsem přečetl knížku “ Pět chlebů a dvě ryby“ od služebníka Božího, vietnamského kardinála Francisco Javier Nguyen Van Thuana, který napsal: „Zvolte buď Boha nebo Boží skutky.“ To se stalo předmětem mého zamyšlení na několik dní. Pak jsem uslyšel vnitřní hlas, který mi říkal: „Hledej Boha, ne Boží skutky“. Uvědomil jsem si, že Bůh mě neposvětil, abych udělal nějakou práci, ale abych vydal svědectví jeho lásky a pokorné přítomnosti, blízkosti a doprovázející přítomnosti. V tomto ohledu jsem se ptal sám sebe: Kým je Bůh pro mě a podle mě? Pohlédl jsem vzhůru a všiml jsem si ukřižovaného Ježíše, a viděl, že on trpěl, ale byl šťastný a zdálo se mi, že se na mě usmál a řekl: „Jen odvahu!“ Tehdy se moje misijní idea zcela změnila: misijní práce, kterou Bůh ode mě žádá, nespočívá v „činnosti“, ale v „lásce“. Pouze láska mě zve k následování, láska mě žene ke sdílení a láska je to, co mě nabádá k sebeodevzdání – jako Ježíš, který vydal sám sebe na kříži z lásky k Otci a pro nás. Osvobodil mě od toho, co mě věznilo a vyzval mě, abych ho s důvěrou následoval.

Teď je pro mě Ježíš nejvyšším vzorem k napodobení, On je jediný cíl a jediný důvod, proč se odevzdávám. A proto se necítím sám, ve tmě, ani opuštěný na  silnici, protože jsem si jist, že On je stále se mnou, ve mně a já v něm a On je věčné světlo, které mi svítí na cestu.

Ježíši, můj Bože! Dej mi svou inteligenci, abych Tě rozpoznal jako první a absolutní lásku, abych dokázal milovat ty, které jsi mi poslal se stejnou láskou, s jakou Ty miluješ mě. Dej mi svou poslušnost, aby tvé utrpení bylo mým soucitem, tvá smrt mým osvobozením a tvé vzkříšení mou nadějí. Protože Ty a já jsme jedno v království, které má přijít.

Jsem rád a spokojený s tímto posláním, posláním lásky a pro lásku, protože Bůh je láska, a on mě pozval ke sdílení své lásky.

 

 

 

P. Phong Vu Hoai John Baptist

Vietnamec, misionář v Mexiku

– 145. misijní výprava

Hledají se misionáři do…

 – Salesiánský misijní úmysl

Za salesiánské školy v Africe

Aby mládež vychovávaná podle preventivního systému Dona Boska poznala, jak správně vyrůstat v kritickém duchu, a nechávala se inspirovat lidskými a náboženskými ctnostmi starší generace.

Jedno africké přísloví říká: „Starý člověk, který sedí, vidí dále, než mladý, který stojí.“ Pokušení, kterým musí mládež čelit, je vždy bez starších (rodičů, katechetů, představených atd.) silné. „V Africe se těší starší generace zvláštní úctě. Není vyháněna z rodin ani nežije na okraji společnosti jako v jiných kulturách. Naopak se těší vážnosti a je dokonale integrována ve svých rodinách, kde jí je vždy prokazována úcta. Toto krásné africké oceňování stáří by mělo inspirovat západní společnost, aby zacházela se starými lidmi s větší důstojností.“

(Africae Munus, 47)

 Všechna předchozí čísla „Cagliero 11“ jsou k dispozici na www.sdb.cz/novinkysdb/misie/.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.