Cagliero 11 - září 2013

Co je nového ve světě misií? Zářijové číslo salesiánského misijního měsíčníku je tady!

„U prostých lidí jsem se naučil vidět, jak Bůh pracuje v našich podmínkách!“

Ital P. Giampiero De Nardi, misionář v Guatemale

 

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodní slovo P. Václava Klementa, rádce pro misie

Drazí bratři a přátelé salesiánských misií!

Téměř ve všech formačních domech, které jsem navštívil, jsem byl tázán, zda je možný dočasný misijní závazek – na dobu určitou. Zatímco vysílání diecézních kněží „fidei donum“ je od časů Pia XII (1957) na základě dočasné dohody, v salesiánské tradici je dočasný misijní závazek pouze ve výjimečných případech, například když:

(1) provinciál chce usnadnit rozlišování misijního povolání u spolubratra jeho vysláním na 1-2 roky do misií,

(2) starší spolubratr by chtěl být misionářem na celý život, ale není si jist sám sebou,

(3) tam, kde je přesně stanovena potřeba a naléhavý úkol v misii (potřeba formátora, konkrétní úkoly, které vyžadují specialistu, atd.).

V těchto případech se sepisuje dohoda mezi oběma provinciály (Pravidla čl. 151.)

Zatímco misijní dobrovolnická služba je závazkem na několik let, misijní povolání je sebedarování ad gentes – ad exteros – ad vitam. Chcete-li být salesiánským misionářem – vychovatelem a pastýřem v jiné kultuře – znamená to závazek na celý život, protože cesta inkulturace nekončí za několik let. Je to na celý život.

Modlíme se za nové misionáře, kteří 4. září začali kurs pro nové misionáře. 144. salesiánská misijní výprava bude vyslána 29. září!

P. Václav Klement, SDB, rádce pro misie

– Svědectví italského kněze Giampiero De Nardi, misionáře v Guatemale

U prostých lidí jsem se naučil vidět, jak Bůh pracuje v našich podmínkách

 Přednášky během kurzu pro nové misionáře v Římě a Piemontu na téma kultury ve mně vytvořily správný postoj vůči jiným kulturám a skutečnostem. Je snadné posuzovat podle našich vlastních hledisek. Když jsem přijel do Guatemaly, naslouchal jsem proto a snažil se vidět práci, kterou Bůh učinil v této části světa. Tak jsem se naučil vnímat skutečnost očima víry, která ví, jak hledět za rámec toho, co je pouze empirické a je otevřeno obrovskému potenciálu v této realitě. Při otevřených rozhovorech s mnoha lidmi, v kontaktu s jejich realitou, jsem začal růst jako kněz i jako salesián.

Náhodou jsem mluvil s patnáctiletým školákem, to samo osobě už značí, že na tom byl ekonomicky dobře. To, co mi říkal, bylo jako studená sprcha: “V Evropě utrácíte peníze za zbytečné věci, zatímco ty peníze by nám umožnily studovat. Mám štěstí, protože mám doma jídlo a někoho, kdo se o mě stará, ale nemohu studovat informatiku na vysoké škole, protože nemáme dost peněz.” Po této první sprše pokračoval, “… slyšel jsem, že dáváte obilí zvířatům. Tady je to základní potravina a někdy jediné jídlo. Ti, kteří mají to štěstí, mohou mít tři jídla denně. Zde mnoho dětí hladoví a raději by zemřely, než se trápily hladem!… Říkáte, že v Evropě je krize. Ale je to tak, že ve skutečnosti jste jen zvyklí na hojnost a teď, když je třeba, abyste přezkoumali své spotřební výdaje – zdá se vám to neuvěřitelné, co?“

Setkal jsem se tu s lidmi, kteří, navzdory obtížné situaci, vědí, jak budovat lepší svět. Byl jsem ohromen tím, když si žena vzala domů opuštěné dítě a starala se o něj jako o svého syna. Vysvětlovala: “Můj manžel mě opustil před 11 lety a nechal mě se dvěma dětmi. Nemám tušení, kde je nebo co dělá. Zažila jsem, co to znamená být odmítnut tím, kdo by mě měl mít rád, a tak, když mě soused požádal, abych se postarala o jejich dítě, protože odjížděli do USA a nemohli si ho vzít sebou, nezaváhala jsem ani na okamžik.” Je to příklad ženy, která ví, jak se dělit i v nedostatku a která neuzavřela srdce lásce navzdory vlastním poraněním. Díky kurzu pro nové misionáře vyvstal ve mně pocit úžasu nad tím, co mě obklopuje, a tak jsem se naučil vidět očima víry, jak Bůh jedná v této kultuře a realitě. Jsem opravdu spokojený s Božím darem, když si uvědomuji, jak důležitá je naše služba a jak velký Boží dar je povolání misionáře.

P. Giampiero De Nardi, Ital, misionář v Guatemale

– Účastníci 144. salesiánské misijní výpravy

Andre Belo, ITM – Bangladéš
Jorge Bento, POR – Mozambik
Jan Křtitel Nhu Cao Bui, VIE – Zambie
Peter Huu Ngoc Thinh Bui, VIE – Peru
Minh Duc Dang, SUE – Střední východ
Gregory Echegwo, AFW – Velká Británie
Jaroslav Fogl, CEP – Bulharsko
Gamaliyel Francis, INT – Bangladéš
Juan Gatica, CIL – Angola
Anton Grm, SLO – Mozambik
Dominik Savio Ngoc Linh Hoang, VIE – Japonsko
Delphin Ndungu Kahemba, AFC – Hongkong
Serge Loubayi, ATE – Tunis
Robert Malusa, SUE – Zambie
Giovanni Mandrella, ICC – Hongkong
Jozef Marek, SLK – Ázerbajdžán
Shoji Matthew, INB – Papua Nová Guinea
Saju Mullasseril, INH – Velká Británie
John Křtitel Duc Nguyen Tin, VIE – Bolívie
John Quoc Tuyen Nguyen, VIE – Hongkong
Joseph Tuan Anh Nguyen, VIE – Zambie
Joseph Cao Thai Nguyen, VIE – JAR
Peter Nguyen Thanh Son, VIE – Bolívie
Vincent Nguyen Tien Nam, VIE – Mozambik
Lazri Odise, IME – JAR
Ramon Pacada, FIS – Pakistán
Francisco Robewno, MYM – Súdán
Diravya Rupen, INT – Zambie
Alexander Samoylov, PLN – Argentina
Roman Sikoń, PLS – Bangladéš
 Augustino Do Phuc Tran, VIE – Velká Británie
Joseph Van Xuan Tran, VIE – Mozambik
Christian Tshala Wika, AFC – sever Francie, Belgie
John Bosco Tien Dung Vu, VIE – Peru
Jozef Žembera, SLK – Slovensko (romská misie)

Hubert Zobinou, AFO – Súdán

– VIDEO – Rozhovor s P. Francis Dufourem, představeným viceprovincie Jižní Afrika, v angličtině

http://vimeo.com/71570223

– Salesiánský misijní úmysl

Za nová misijní povolání

Aby svědectví 144. salesiánské misijní výpravy inspirovalo a posílilo zapálení
pro misie, především u mladých provincií na celém světě.

Tak jako každý rok i v poslední neděli v září 2013 předsedá hlavní představený v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Valdoccu slavnostnímu vyslání 144. salesiánské misijní výpravy. Tradice, která začala v roce 1875, poskytuje vynikající příležitost k modlitbě za nová misijní povolání ad gentes ve všech pěti světadílech. Modlíme se zejména za mladé provincie a za ty, které nevyslaly žádného misionáře již mnoho let. Věříme, že příběh z počátků naší kongregace se opakuje. Čím více salesiánů odchází do misií, tím více mladých lidí zaklepe na dveře salesiánských domů, aby se odevzdali Donu Bosku navždy.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11 a Janě Švecové za korektury a sazbu.