Cagliero 11 - září 2014

Na co se můžete v zářijovém čísle těšit? Aktuální číslo obsahuje akční plán, jak začít naplňovat závěry 27. generální kapituly, jež proběhla v Římě na jaře tohoto roku. V tomto čísle dále naleznete seznam členů 145. misijní výpravy a povzbuzení od blahosl. Marie Troncatti.

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

 

– Úvodní slovo P. Guillerma Basaňa, nového rádce pro misie

Vážení přátelé,

období po generální kapitule bylo časem intenzivní práce v hlavní radě a také v misijním oddělení. Byla to velmi bohatá doba na sdílení a plánování, která nám pomohla znovu pochopit význam a odpovědnost rádce pro misie v kongregaci SDB v dnešní době.

Bod, na který důrazně poukazovala 27. generální kapitula a na němž hlavní rada usilovně pracovala v průběhu léta, je spolupráce mezi různými odvětvími ústředního řízení (formace, pastorace mládeže, sociální komunikace, misie a hospodaření). S ohledem na oddělení formace jsme přijali okamžité strategické rozhodnutí. Misijní odbor se zúčastní příštích ročních zasedáních provinčních delegátů pro formaci v každém regionu. Ty proběhnou v období od září do listopadu 2014. Záměr je zcela jasný: zjistit, jak dobře byly přijaty a prostudovány nedávné pokyny kongregace SDB ohledně misijní formace salesiánů Dona Boska (Řím, 2013), a zajistit jejich implementaci v každé provincii. Další příležitostí pro spolupráci mezi odvětvími budou regionální setkání provinčních delegátů pro misijní animaci. Ta se budou konat v druhé polovině roku 2015, 2017 a 2019 – první a poslední zasedání tohoto šestiletého období (2015 a 2019) se bude konat společně s provinčními delegáty pro pastoraci mládeže.

Dospěli jsme k velmi jasnému přesvědčení: je-li něco, co je třeba  změnit nebo znovu zavést v provinciích s ohledem na misijní dimenzi, stojí to z velké části na provinčním delegátovi pro misijní animaci (PDMA). Se svojí  schopností převzít tuto cennou službu horlivě, inteligentně a odvážně se PDMA stává misijním ukazatelem každé provincie!

Chceme být v neustálém kontaktu s každým PDMA. Za tímto účelem bude P. José Anikuzhikattil kontaktní osobou provinčních delegátů pro misijní animaci obou regionů Evropy (Středomoří a Sever- Střed Evropy) a Afriky. P. Alfred Maravilla bude kontaktní osobou pro region východní Asie-Oceánie a oba regiony Ameriky (InterAmerica a jihoamerický), zatímco já budu udržovat kontakt s provinčními delegáty pro misijní animaci v jižní Asii.

Nyní chceme předložit několik krátkých,
ale strategických a důležitých upozornění pro každého PDMA:
distribuce Cagliera 11, za kterou je přímo odpovědný P. Alfred a jeho překlad do různých jazyků;
podpora členské účasti v různých
misijních formačních kurzech
(UPS, Šillong a Quito);
• organizace salesiánského misijního dne v provincii;
• distribuce a studium podnětného materiálu ze studijních
dní k počátečnímu hlásání Krista
z předchozích šesti let. Tento materiál již byl vytištěn a rozeslán všem provinciím.

Vzpomeňme v našich komunitách modlitbou na členy 145. salesiánské misijní výpravy. Budou mít kurz pro nové misionáře od 3. září v Římě a na salesiánských svatých místech. Kurs bude uzavřen 28. září převzetím misijního kříže od hlavního představeného v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů na Valdoku!

                                                               P. Guillermo Basañes SDB
                                                                                 Rádce pro misie

 

 – Členové 145. misijní výpravy

 

– Svědkyně salesiánské misijní svatosti

„Ano, velmi potřebuji pomoc Boží;

poslání, které mi Bůh svěřil, je obtížné; je to namáhavá cesta. Ale Bůh, který mi dal tolik odvahy, mě neopustí: Mám pocit, že Ježíš je velmi blízko mě, řekla bych, že se mi dává poznat; a opravdu, jak bych mohla, chudák tak slabá, získat sílu? Jak bych mohla mít tolik odvahy? A jak bych mohla žít tak šťastně a spokojeně v cizině a řekla bych skoro v barbarské poušti?” (13.července 1923)

                        Z dopisu blahosl. Marie Troncatti (1883-1969), FMA                                                                       misionářky v Ekvádoru

 

– SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za 145. salesiánskou misijní výpravu z Valdoka.

Ať 145. misijní výprava pomáhá salesiánům na celém světě znovu roznítit misijní plamen zažehnutý poprvé na Valdoku 11. 11. 1875.

Od časů Dona Boska až do dneška dostalo misijní kříž v Turíně na Valdoku z rukou hlavního představeného cca 11 500 SDB a 3 500 FMA a několik stovek misijních dobrovolníků. Dalších 2000 salesiánů bylo vysláno přímo do misijních území ze svých provincií. I letos nástupce Dona Boska vyšle členy SDB, FMA a laické misijní dobrovolníky. Nyní přicházejí misionáři ze všech světadílů a jsou odesíláni na všechny kontinenty. Univerzální misie se stala mnoharozměrnou. Modlíme se, aby všechny provinční komunity rostly ve své velkorysosti a otevřenosti vůči univerzální církvi, v síle opustit své země, regiony nebo kultury a zároveň se otevřít k přijímání spolubratrů pocházejících z jiných kultur a zemí.

 

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.