Cagliero - březen 2015

Během mého aspirantátu jsme často mívali návštěvy mnoha salesiánských misionářů, kteří nám vyprávěli o svých misijních zkušenostech. Mnozí z nich byli z Afriky a tak mohu říci, že moje touha po Africe začala právě zde.

Co je nového ve světě misijí?

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE

 

– Úvodní článek P. Guillerma Basaňa, rádce pro misie

Vážení přátelé!

minulý měsíc jsem navštívil naši salesiánskou misii v Litvě: studené nohy, ale teplo u srdce!

Salesiáni a sestry salesiánky jsou velkoryse oddáni šíření radostné zvěsti evangelia mezi mládeží v Litvě. Nacházíme se uprostřed projektu Evropa – na jednom z jeho předměstí. Šest salesiánů:
dva Litevci, dva Italové, dva Vietnamci. Krásné svědectví o bratrství!

V naší farnosti sv. Jana Boska ve Vilniusu je v budově kostela působivé a atraktivní zobrazení ukřižovaného Krista s velmi originálním detailem: Don Bosko sám nám ukazuje kříž. Krásný salesiánský a misijní vzkaz do postní doby.

To, jak Don Bosko ukazuje kříž, nám připomíná podobné gesto vůči matce Markétě na Valdoku, když se chtěla vrátit do Becchi. 

To, jak Don Bosko ukazuje kříž, je v živé paměti všech salesiánských misionářů, kteří kdysi byli vysláni a přijali kříže na Valdoku nebo jinde. 

A konečně tento Don Bosko ukazující kříž připomíná poslání každého salesiánského misionáře ve všech dobách: přivádět mládež k Ježíšovu kříži, pravému stromu života!
Šťastnou postní a misijní cestu! 

P. Guillermo Basañes, SDB
hlavní prádce pro misie 

 – Hledají se noví misionáři!

Nejen pro rok 2015,

ale na celé šestileté období potřebujeme poskytnout pomoc v některých misijních oblastech, kde je to v této době zvláště naléhavé, například v těchto oblastech:
– misijní práce v Amazonii, zejména v Manaus, Campo Grande a ve Venezuele
– misijní práce v Chaco Paraguayo;
– misijní práce v některých regionech pampy a argentinské Patagonie;
– misijní přítomnost u přistěhovaleckých komunit v USA;
– misijní přítomnost na Středním východě v zemích, které nesmírně trpí řadou ozbrojených konfliktů;
– misijní přítomnost mezi muslimy v severní Africe, v zemích Perského zálivu a v Pákistánu, …;
– nová misijní přítomnost požadovaná projektem Evropa, která je určena pro práci mezi lidmi na okraji společnosti v důsledku různých migračních vln;
– posílení nových misijních komunit pro prvotní evangelizaci v Asii a Oceánii: Mongolsko, Kambodža, Laos, Bangladéš …

P. Ángel Fernández Artime, SDB
hlavní představený salesiánů

(převzato z AGC 419)

 

 – Vzor žádosti o vyslání do misií

25. března 2015

Nejdražší otče Ángeli,
… Po pečlivém rozlišování a v dialogu se svým duchovním vůdcem, já N. z provincie … předkládám Vám svoji žádost stát se salesiánským misionářem ad exteros, ad gentes a ad vitam …

… Jako výraz své úplné disponibility pro Pána jsem odhodlán jít do jakékoliv části kongregace, kam mě chcete poslat. Ale vědom si svých omezení, byl bych raději vyslán do … N ….

Předkládám tuto žádost v plné svobodě a bez nátlaku. Slibuji, že odevzdám všechnu svou sílu těm, ke kterým budu vyslán …

… Děkuji Vám za pozornost a ujišťuji Vás o svých modlitbách …
S pozdravem
N.

– Moje misijní povolání je Mariin dar

Během mého aspirantátu jsme často mívali návštěvy mnoha salesiánských misionářů,

kteří nám vyprávěli o svých misijních zkušenostech. Mnozí z nich byli z Afriky a tak mohu říci, že moje touha po Africe začala právě zde. Většina z nich doporučovala modlit se za misijní povolání k Panně Marii, tak jsem se také začal modlit k Panně Marii, abych se stal misionářem.

Jistě, v Indii je stále ještě třeba mnoha misionářů, avšak existuje mnoho zemí a regionů, kde salesiáni ještě nejsou k dispozici. A také nelze opomenout skutečnost, že Indie je region, ve kterém přítomnost salesiánů v posledních letech výrazně vzrostla. Za méně než 110 let se Indie stala jednou z největších salesiánských misií na světě s více než 2500 salesiány ve 12 provinciích. Charisma Dona Boska bylo zaseto a živeno na indické půdě odvážným a obětavým úsilím misionářů. Pevně doufám, že Indie má nyní historickou odpovědnost vrátit do širší salesiánské společnosti to, co v minulosti obdržela od ostatních.

Mé modlitby byly konečně vyslyšeny v roce 2006, kdy jsem se stal součástí misijní výpravy u příležitosti stého výročí salesiánské přítomnosti v Indii. Pevně věřím, že moje misijní povolání je zvláštním darem od Panny Marie. Přišel jsem do Etiopie v roce 2006 jako praktikant a trávil jsem tam čas učením se amharštině, místnímu jazyku. Svůj praktický výcvik jsem konal v jedné z nejodlehlejších misí Etiopie – v apoštolské prefektuře Gambella, která je svěřena salesiánům. Ale po roce jsem byl poslán do Říma na teologické studium a specializaci.

Po návratu do Etiopie jako kněz jsem se opět snažil naučit amharsky. Doufal jsem, že se vrátím do Gambelly, abych se podílel se na přímé evangelizaci, ale byl jsem poslán vyučovat filozofii v post-noviciátu. Tady mám plné ruce práce s výukou, zkouškami a všemi obvyklými aktivitami formačního domu. I přesto, že nemám
mnoho dobrodružných zážitků jako misionář, stát se misionářem v Africe bylo mým dlouhým drahocenným snem a realizace tohoto snu mi přináší velký pocit radosti a uspokojení. Podílet se na formaci budoucích salesiánů Etiopie je také velká radost.

Tady v Etiopii jsou kněží oslovováni “Abba”, amharsky “otec”. Pokaždé, když mě někdo pozdraví “Abba Lijo”, přináší nesmírnou radost mému srdci, protože mi připomíná mé misijní povolání, dar Mariin pro mě a mládež Etiopie!

P. Lijo Vadakkan, Ind
misionář v Etiopii

 

 – Svědek salesiánské misijní svatosti

V jedné ze svých úvah z roku 1906 služebník Boží,

biskup Octavio Ortiz Arrieta (1878-1958), první salesiánský peruánský biskup v Chachapoyas v Peru, píše: “Kniha, kterou musíme stále číst, a jež nám umožní snášet utrpení, je Ukřižovaný. Ježíš je trpělivý a já si užívám život? Ježíš je ponížený a já jsem pyšný? Ježíš trpí hladem a já jsem chamtivý? Ježíš je unavený a já líný? “

 

 – SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

Za formaci laiků ve východní Asii

Aby salesiáni z východní Asie-Oceánie investovali více času a energie do systematické formace našich laických spolupracovníků jak ve výchově k víře, tak i v preventivním systému vzdělávání podle Dona Boska.

V 16 zemích východní Asie a Oceánie pracuje 1300 spolubratrů v devíti salesiánských provinciích a v pěti delegaturách, především v situaci prvotní evangelizace. Salesiánské misie zahrnují také 18.500 laiků, z nichž většina jsou stoupenci jiných náboženství. Proto je formace našich misijních laických spolupracovníků tak důležitá.

 

Všechna předchozí čísla “Cagliero 11” jsou k dispozici v angličtině na purl.org/sdb/sdl/Cagliero nebo v češtině na www.sadba.org/novinky/cagliero-11.

Velký dík patří manželům Ratajovým za překlad Cagliera 11, Janě Švecové za korektury a sazbu a Honzovi Baumannovi za webové zveřejnění.