Celostátní setkání salesiánských animátorů

Smícháte-li špetku podzimu, krásné město, hromadu radosti, 120 lidí, otevřená srdce a kopu salesiánského charismatu, vyjde vám z toho Celostátní setkání salesiánských animátorů v Brně-Žabovřeskách.

Na svátek svatého Martina se z různých koutů republiky sjelo již zmiňovaných 120 členů salesiánské rodiny napříč jejími složkami a v průběhu seznamovacích her došlo i na bližší než blízké seznámení v podobě zutých bot a kradení fuseklí z nohou. Večerní modlitba s výrazovým tancem a adorací byla více než příjemným zakončením dlouhého dne plného cestování a poznávání nových animátorů, nicméně kdo měl chuť si ještě popovídat, mohl tak učinit v čajovně u Gambiho a pochutnat si na vytříbených čajových specialitách, či zahrát společenskou hru.

Sobotní den vykročil společně s námi vstříc novým zážitkům. Ať už to byla přednáška Františka X. Blahy na téma Rozhodování a rozlišování v našem životě, či různorodé tvořivo-sportovně-vzdělávací workshopy týkající se tvorby slůvka, modlitby s dětmi, pokračování v tématu rozlišování v životě z dopolední přednášky, sebepoznání, krize víry, či vyjádření sebe sama pomocí barev. V odpoledních hodinách čekala na účastníky akční hra v centru města Brna, s čímž se pojí druhé, neméně důležité téma setkání, a to příchod salesiánů do naší republiky v ranních hodinách dne 28. září roku 1927. S tím byl také spojen vrchol odpolední hry, při níž animátoři získali kód, který po zadání do počítače spustil prezentaci známých ulic a míst v Brně, následovala prezentace fotografií účastníků z odpoledne u známých monumentů a na závěr všechny přítomné pozdravil sám hlavní představený don Ángel a pozval animátory na setkání s ním, které proběhne v Žabinách 28. září 2017, tedy přesně na výročí 90 let od příjezdu Ignáce Stuchlého do Fryštáku. Pozvánku si můžete prohlédnout na zde:

Pozdrav hlavního představeného

<iframe width=“430″ height=“280″ src=“https://www.youtube.com/embed/0HSJ67c5Pf0″ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

Slavnostním večerem nás provázel Libor Všetula, který si společně s Anežkou Hesovou a Vlastíkem Vajďákem připravil pro účastníky kreativně-akční hru za pomoci aplikace Kahoot, díky níž bylo možné odpovídat přes mobilní zařízení na záludné otázky týkající se historie a současnosti salesiánského díla. Budoucnost salesiánů dostali za úkol ztvárnit mladí, kteří se toho zhostili se ctí a vznikla tak velká škála obrazů stvořených různými technikami, které hodnotil věhlasný kritik Leonardo Voříšek.

Sluncem prozářené nedělní ráno vytáhlo účastníky ze spacáků, pro některé časně z rána, po půl osmé, aby v osm mohli zahájit den chutnou snídaní a připravit se tak na rozjímání nad nedělním písmem a zhodnotit i průběh setkání, protože se držíme moudra: „Co se nezhodnotí, jakoby se nestalo.” Závěrečná mše vedena Petrem Vaculíkem, naším provinciálem, byla krásnou tečkou programu celého setkání a na závěr v rámci závěrečného vyslání dostali všichni mladí dárek a symbol pro celé setkání, které měli na úvodní stránce brožury, a to květináč s cibulkou krokusu, o kterou se mají starat, zalévat a nechat klíčit stejně tak, jako odpověď na otázku budoucího povolání ve svém životě.

Bylo mi ctí vás všechny poznat a za necelý rok se těším na viděnou.

Johanka Kutková