Červenec v Proseticích

Takhle si užíváme prázdniny!

Koncem měsíce června jsme se loučili s uplynulým školním rokem závěrečnou diskotékou. Pojali jsme ji jako akademii s taneční párty, kde mohl vystoupit každý, kdo si něco připravil. Nejvíce dětí zpívalo a tancovalo. Měli jsme ale také například vystoupení mažoretky nebo hra na klávesy. Celou diskotékou nás provázeli tři klauni a děti, které celý rok sbíraly body (za pomoc, aktivitu v kroužcích…) měly připravenou bohatou tombolu. Zpestřením byl také profesionální barman, který nám umíchal koktejly a některé děti si to za odměnu mohly také zkusit. Akce se moc povedla.

V měsíci červenci a srpnu máme ve středisku pozměněný prázdninový režim – neběží kroužky, ale máme otevřenou hernu a pořádáme různé akce.

Nejprve se konal střediskový tábor, který je v samostatném článku již popsán.

Později k nám přijel také výměnný pobyt dětí z Klášterce nad Ohří, kteří s námi strávily týden plný akcí v Teplicích. Byli ubytování v našem středisku v Proseticích.

V den, kdy k nám přijeli jsme v odpoledních hodinách šli na farní zahradu opékat buřty, skákat na trampolíně a také si zahrát fotbal nebo kuželky. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Další den jsme navštívili Botanickou zahradu a místní hřiště, kde se děti vyřádily.

Počasí nám přálo, možná až moc a tak jsme strávili další odpoledne v plavecké hale.

Ve čtvrtek jsme se byli podívat na gymnáziu na jejich biofarmě. Ta nás moc zaujala. Dětem se velice líbila. Prohlédli jsme si velké množství květin, stromů a různých zvířat. Děti si hladily hady nebo želvy, krmily kozy a králíčky. V odpoledních hodinách jsme byli jezdit na koních v Úpořinách. Každé z dětí se svezlo dvakrát a měly z toho velkou radost.

Páteční den jsme měli ukončovací diskotéku spojenou s přespáním ve středisku. Holky z Klášterce pro nás připravily krásné pohoštění.V noci se víc zlobilo než spalo, takže vyspaný nebyl nikdo, ale děti byly nadšené a užily si to J

Lucie Rupprichová