Červnová víkendovka pro "žluté"

Na začátku června vyrazila na víkendovou akci naše nejstarší mládež. Součástí dvoudenního setkání byla pomoc s přípravou akce “Řemesla a rytíři v Krupce”, která se uskuteční 17. 6. 2017 na hradě Kyšperk.

Naše mládež mj. pomáhala s úklidem odpadků v okolí hradu a z přístupových cest, s přípravou na prostor pro lukostřelbu nebo s vyčištěním ohnišť.

Odpolední část sobotní akce se uskutečnila na farní zahradě na Zámeckém náměstí, kde se pomáhalo s vykopáváním starých stromů, či s odstraněním plevele a keřů, které zabraňovali lepšímu pohledu na tuto krásnou zahradu.

I touto akcí jsme si připomněli spoluzodpovědnost veřejnosti o životní prostředí i potřebu posilovat pozitivní vztah k přírodě a všemu živému.

K vedoucím Martinovi a Orrymu se k tomuto odkazu připojili Marcela Malinská a Jiří Smolák z prosetického střediska, Dominika Topičová, Eliška Eliášová, Pavel Šimůnek, Jan Dudi, Daniel Kubík a Václav Loudil ze střediska na Luně.

Jaroslav Hunka