Chaloupka „Go for freedom“

Cestou ke svobodě prošly ve dnech 29. 7.–8. 8. děti 1.–6. tříd z naší farnosti.

Tato cesta vedla z tvrdého egyptského otroctví přes nelehké nástrahy pouště až k hranicím země zaslíbené. Pouští nás provedl Mojžíš, který nám zprostředkoval Boží slovo a příkazy i odvahu v boji proti okolním národům.

Věrka Gajdůšková