Článek o plzeňském středisku

Zde můžete nalézt článek o plzeňském středisku, který vyšel 23. ledna v magazínu Dnes.

Za čtvrtstoletí proměnili ruiny v oceňované centrum.

Volejbalový turnaj, karneval pro děti a poutní mši organizuje o víkendu Salesiánské středisko v Plzni. Akce jsou součástí takzvaných Salesiánských dnů.

Salesiánské středisko, které sídlí v Plzni-Lobzích, je po téměř dvaceti letech své činnosti ve městě renomovanou organizací pro mládež. Salesiáni nabízejí mnoho zájmových kroužků nebo příměstských táborů pro děti. Spolupracují přitom s mnoha dobrovolníky, kteří za svou činnost pravidelně sbírají ocenění města.

K lidem, kteří středisku pomáhají, patří například pětačtyřicetiletá Veronika Růžičková. Ta se k Salesiánům dostala, když hledala příležitost pracovat s dětmi v hudebním kroužku. „Proto jsem se rozhlížela po nějakém zařízení, jako jsou střediska volného času, a všimla jsem si, že středisko hledá vedoucího pro hudební aktivity s malými dětmi,“ vzpomíná Veronika Růžičková. Ta tvrdí, že ačkoliv je organizace spjatá s místní farností salesiánů, nikdo ve středisku nikomu nevnucuje své životní názory. „Spíš než náboženství pociťuji všudypřítomnou slušnost a spolupráci. Takže bych pozvala rodiče a děti, kteří se zatím rozmýšlí, kam chodit na kroužky, aby přišli třeba jenom na návštěvu a pak se rozhodli. Právě nás by našli v naprosto skvělé klubovně, která je velká, s kobercem a zrcadlem přes celou stěnu,“ uvádí žena, která vede kroužek Veselá tamburínka pro předškolní děti i s rodiči.

Veronika Růžičková říká, že dobrovolníci u salesiánů sice pracují zadarmo, ale jsou odměňováni jinak. „Nejčastěji vlídným slovem a poděkováním. Myslím, že to má větší váhu než mizerně placená brigáda,“ usmívá se. Ujišťuje, že ačkoliv pro salesiány pracuje mnoho dobrovolníků, nevládne ve středisku žádný chaos. „Je zde vypracovaná koncepce řízení a vládne tady vysoká štábní kultura,“ tvrdí.

První tři salesiáni začali v Plzni-Lobzích pracovat v roce 1990. Tehdy se jim podařilo v blízkosti střediska získat budovu v havarijním stavu a postupně ji zrekonstruovat. Nejprve se zde rozvíjely odpolední programy pro děti, prázdninové aktivity nebo výuka základů křesťanství. Začaly přibývat zájmové kroužky a u střediska vzniklo hřiště. Na podzim roku 1998 byla zahájena rozsáhlejší přístavba, kde po jejím dokončení v roce 2001 bylo víc místa pro kroužky i zájmové kluby Balón a Vzducholoď.

Od roku 2002 je otevřen i program pro děti a mladé s výchovnými a školními problémy. V roce 2003 bylo v areálu otevřeno nové hřiště s umělým povrchem a středisko začalo přijímat dobrovolníky.

Jaroslav Nedvěd

Související dokumenty

Magazín Dnes, Plzeňský kraj, 23.1.2014, titulní strana
Magazín Dnes, Plzeňský kraj, 23.1.2014, strana se článkem