Co čeká absolventy dalšího ročníku misijních dobrovolníků?

Dalších 16 mladých lidí je připraveno na svou misi. O víkendu 7. – 9. června 2013 ukončí v Ostravě svou přípravu a na tzv. AKSANTI předvedou svým blízkým, co umí a co je dále čeká. Širokou veřejnost zveme na Cyrilometodějské slavnosti 4. – 5. července 2013 na Velehrad, kde také proběhne slavnostní vyslání většiny z nich.

Končí již 9. ročník přípravy salesiánských misijních dobrovolníků (běh I). Po 8mi víkendové přípravě jsou absolventi schopni sloužit jako akreditovaní dobrovolníci v salesiánských centrech v různých částech světa. Během léta a podzimu 2013 vystřídají v Indii, Mexiku, Kongu, Zambii, Bulharsku, Německu a Anglii své předchůdce a naváží tak štafetu českých dobrovolníků v salesiánských misiích.

Během posledního přípravného víkendu probíhá nejen intenzivní duchovní příprava, probírání krizových momentů a uzavírání dobrovolnických smluv, ale také prezentační setkání pro rodiče, příbuzné a přátele s názvem AKSANTI, tzn. svahilsky „děkuji“. Začíná v sobotu 8. června v 17 hod. v ostravském salesiánském domě Don Bosco. Ačkoliv na toto setkání jako obvykle nezveme širokou veřejnost, mohou přijít lidé, kteří se o salesiánské misie a misijní dobrovolnictví zajímají.

Letošní vyslání většiny z nových dobrovolníků bude letos netradičně na Velehradě. Při oslavě 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje 4. – 5. července 2013 proběhne také vyslání misijních dobrovolníků – lidí, kteří na základě víry opouští svou zemi aby mohli sloužit tam, kde je to potřebné. Na tuto slavnost vás srdečně také zveme. Přijďte nejen podpořit naše dobrovolníky, ale také se sami více stát misionáři.

Jaroslav Vracovský SDB

Seznam letošních dobrovolníků v přípravě je na http://www.adopcenablizko.cz/a/dobrovolnici/v-priprave/.