CONFRONTO 2017: Vize, nadšení a poslání

Nabít si baterky duchem Dona Boska a šířit ho mezi své vrstevníky: za tímto zážitkem přijelo asi 250 animátorů Salesiánského hnutí mládeže na evropské setkání CONFRONTO 2017. U příležitosti 202. výročí narození Dona Boska se mladí setkali v místě jeho rodiště a mimo jiné vrátili do baziliky na Colle Don Bosco ukradený relikviář s jeho ostatky.

(ANS – Castelnuovo Don Bosco) – V neděli 13. srpna doprovodil mladé účastníky “Confronta” hlavní představený don Ángel Fernández Artime do míst působení Dona Boska v turínském Valdoku. Následující den se připojila představená sester salesiánek Yvonne Reungoat a vzala mladé do Mornese, kde se narodila svatá Marie Dominika Mazzarellová.

15. srpna byla slavnost Nanebevzetí Panny Marie a mladí animátoři putovali jako Don Bosco z Castelnuova přes Morialdo na Colle Don Bosco. Tady byl čas popovídat si s donem Ángelem a matkou Yvonne o aktivní spolupráci na salesiánském díle, o poslání salesiánských animátorů: jít po boku zasvěcených salesiánů k potřebným a opuštěným mladým.

Večer pak začala vigilie animovaná během celé noci různými národními skupinami, která skončila až následujícího rána.

Poslední den se pracovalo v národních skupinkách, které se zamýšlely nad konkrétním animátorským působením. Jednotlivé výstupy byly shrnuty do evropského dokumentu, který definuje budoucí úsilí salesiánských animátorů. Píše se v něm toto:

“Jsme přesvědčeni, že Bůh povolal každého z nás na evropské setkání Confronto 2017. Přijeli jsme z různých zemí a zažili jsme tu rodinného ducha, radost, modlitbu a společné přemýšlení.

Z tohoto setkání se cítíme být posláni jako protagonisti vize, nadšení a mise Dona Boska, abychom prožívali v dnešním světě svůj životní příběh.

Chceme se snažit přiblížit ostatním mladým, zvláště těm, kteří nás potřebují. Nemáme strach, protože Bůh je stále s námi! Naše cesta začíná právě teď.”

Confronto 2017 bylo zakončeno slavnou mší, kterou sloužil hlavní představený v bazilice na Colle Don Bosco. Během této bohoslužby byla za přítomnosti veřejných a vojenských autorit navrácena na své místo relikvie Dona Boska, která byla v červnu ukradena.

FOTOGALERIE CONFRONTO 2017

Převzato ze salesiánské informační agentury ANS,

text: Gian Francesco Romano, překlad: Anežka Hesová