Děkujeme Nadaci České spořitelny

Nadace České spořitelny otevřela v souvislosti s pandemií Fond rychlé reakce. Její pomoc jsme využili i pro naše děti a rodiny.

Z Fondu rychlé reakce, směřujícímu k podpoře učitelů a ohrožených dětí v souvislosti s koronavirovou pandemií, získalo naše středisko finanční příspěvek na potravinovou pomoc pro rodiny, pomůcky pro on-line připojení, tablety i mzdu speciálního pedagoga – etopeda.

Od dárců i z našich zásob jsme do rodin zapůjčili počítačové vybavení včetně kamer, do nejvíce postižených rodin jsme dovezli potraviny a drogerii a pomáhali jsme (a stále pomáháme) dětem s on-line výukou a doučováním.

Nadace České spořitelny ukázala schopnost pohotově a efektivně reagovat na dynamicky se měnící potřeby. Děkujeme za její podporu.