Děkujeme za podporu

Nemohli bychom poskytovat naše služby bez finanční podpory – dotací a darů.

Děkujeme za podporu těm, kteří nás podpořili v roce 2017:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Statutární město Teplice

Krajský úřad Ústeckého kraje

Nadace Agrofert

Římskokatolická farnost – děkanství Teplice