Děti z Prosetic zpívali v domově důchodců

děti zpívali v domově důchodců

Děti zpívaly v domově důchodců

Letos jsme připravili i malý mikulášský program pro lidi v domově důchodců. Děti nacvičily písničky a básničky, převlékly se za anděly a čerty. Lidem v domově důchodců jsme přinesli i několik malých mikulášských ozdob, které děti samy vyrobily. Personál domova důchodců měl připravené pro své klienty balíčky, které děti rozdávaly nejen ve společenské místnosti, ale i v pokojích. Pro děti i seniory to byl výjimečný zážitek