Dnes jím jako Ind

Proměna zaměstnankyň Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Indky nebyla náhodná, neboť program „Dnes jím jako” probíhal v Čechách letos již po osmé a byl zaměřen na Indii.

Zábavnou formou se děti v novém středisku volného času v Trnovanech – Maršovské ulici dozvěděly, jak vypadá život jejich vrstevníků v Indii, co dělají, jak tráví čas. Získaly povědomí o situaci v rozvojové zemi. Pro názornost byl jejich životní standard přiblížen tak, že si děti uvařily kuře na kari, děvčata si vyzkoušela oblečení indických děvčat a ozdobila si ruce podle indických vzorů. A nechyběl ani poslech indické hudby, zajímavosti o přírodě, zvířatech a zvycích.

Materiály pro akci jsou vytvořené na základě přímé zkušenosti, díky vysílání mladých dobrovolníků, kteří pomáhají nejpotřebnějším dětem a mladým lidem po celém světě v rámci programu Adopce na blízko.