Do střediska přišel Mikuláš

Již o den dříve, než bývá obvyklé, navštívil sv. Mikuláš v doprovodu nebeského anděla a pekelného čerta obě naše střediska, tedy v Proseticích i Trnovanech, aby se společně s dětmi zamysleli nad uplynulým rokem a skutky, které děti vykonaly…

Všichni se na příchod svatého muže pečlivě připravovali. V trnovanském středisku byl připraven doprovodný program, který poukazoval na význam konání dobra a střípky ze života svatého Mikuláše. Rovněž v Proseticích se konaly přípravy, které charakterizovali rozdíl mezi dobrem a zlem. V obou střediscích nakonec svatý Mikuláš čerta umravnil, dětem rozdal sladkosti za dobré skutky, které udělaly uplynulý rok a všechny vyzval, aby si i v následujícím roce dobře plnily své povinnosti a konali pouze dobro.