Don Bosco zavítá do Teplic

V neděli 3. února 2013 navštíví Teplice relikviář s ostatky velkého italského světce Jana Boska, zakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska. V Teplicích působí salesiáni na poli duchovním a sociálním již více než 20 let. Oslavy vyvrcholí slavnostní mší svatou v kostele v Teplicích-Trnovanech v 9:30 celebrovanou pražským světícím biskupem P. Karlem Hebstem. Od 15:00 vystoupí na stejném místě děti ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty a z teplického děkanství.

Jan Bosco se narodil v roce 1815. Z vlastní zkušenosti věděl, jak je těžké vyrůstat v neúplné a chudé rodině. Rozhodl se stát knězem, aby mohl pomáhat i dalším lidem na jejich cestě životem. Jak je typické v Itálii, začalo se mu od té doby říkat Don Bosco. „Velmi ho tížila situace mládeže v průmyslových čtvrtích italského Turína,“ přibližuje kořeny salesiánského díla teplický farář P. Jan Blaha, „budoval domy, ve kterých mohli mladí lidé žít, učil je řemeslu a pomáhal jim najít dobrou práci. Chtěl, aby se z nich stali poctiví občané a dobří křesťané.“ Jeho nadšení strhlo mnoho dalších lidí. Z nejbližších spolupracovníků vytvořil kongregaci Salesiánů Dona Boska, řeholníků, kteří se i dnes po jeho vzoru věnují dětem na okraji společnosti ve více než 130 zemích světa.

U příležitosti příprav na 200. výročí narození Dona Boska putuje relikviář s jeho ostatky po celém světě. Postavu Dona Boska uctili již tisíce lidí v Africe, Asii i Americe. Pouť bude pokračovat v Maďarsku, Polsku a dalších evropských zemích. Teplice jsou jedním z dvanácti míst v České republice, do kterých relikviář zamíří.

Slavnostní program v Teplicích začíná již v pátek 1. února 2013 turnajem ve stolním tenise pro děti registrované v salesiánském středisku. Vyvrcholení oslav proběhne v neděli 3. února 2013 od 9:30 při mši svaté v kostele Božského srdce v Teplicích-Trnovanech. Slavnostní bohoslužbu povede pražský světící biskup P. Karel Herbst. Hudební doprovod zajišťuje sbor Collegium hortensis, jehož dirigent a vedoucí souboru Jan Zástěra pro tento zvláštní účel napsal a nacvičil Proprium k Donu Boskovi. Od 13:00 bude kostel otevřen k soukromé modlitbě u ostatků Dona Boska. Od 15:00 je široká veřejnost zvána na vystoupení dětí z děkanství Teplice a ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty. Vstup na obě akce je zdarma.

„Do severních Čech přišli salesiáni po 2. světové válce do kláštera v Oseku,“ vypráví další teplický salesián a osecký rodák P. Benno Beneš, „naše aktivity tu ale přerušil rok 1950, kdy byl klášter násilně zabrán.“ Další činnost rozvíjeli salesiáni na Teplicku až po roce 1968 a nově od roku 1990. V Teplicích na faře na Zámeckém náměstí žije dnes komunita sedmi salesiánů. Kromě pastoračních a duchovních programů v Teplicích se angažují i v sociální a výchovné oblasti. Ve dvou nejproblematičtějších teplických částech Trnovany a Prosetice provozují volnočasový a nízkoprahový klub pro děti a mládež a pomáhají sociálně slabým rodinám.  Kromě Teplic vyvíjejí salesiáni svoji činnost i v dalších 14 místech naší republiky.

 

Jana Švecová