Dvě medaile pro salesiány

V sobotu 13. srpna získali salesiáni „velké ocenění“ v podobě dvou nových spolubratří.

Ve Zlíně na Jižních Svazích proběhla u salesiánů poprvé v historii slavnost, při které dva novicové skládali své řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti v salesiánské kongregaci.

Do této doby sliby probíhaly v Popradu, kde budoucí salesiáni tráví rok pobytu ve slovensko – českém noviciátě. Tam se seznamují s pravidly řeholního života a prakticky se jej učí naplňovat. Na konci tohoto pobytu, na základě schválené žádosti, novicové skládají své sliby a to na tři roky. Pak je čeká tříletý pobyt v Žilině, kde studují filosofii a sociální pedagogiku.

Díky tomu, že prožili rok přednoviciátu právě ve Zlíně, zúčastnilo se mše svaté pod vedením provinciála Petra Vaculíka řada místních farníků a samozřejmě příbuzní obou nových spolubratří.

Jsme za ně Bohu vděčni a provázíme je svými modlitbami.

Medaile Dona Boska dostali jako památku na tento významný den.

P. Radek Gottwald

Životopisy nových spolubratří:

JOSEF PŘEVOR

Josef se narodil 5. září 1991 jako nejmladší z pěti dětí (nejstarší sestra a tři bratři). Bydleli na samotě u lesa nedaleko obce Vilémovice (okres Havlíčkův Brod). Rodiče Jana a Josef ho od malička vedli k víře a zároveň se i dobře znali s některými salesiány a s duchem sv. Jana Boska. Salesián Jaroslav Mikeš, který navštěvoval jejich rodinu se stal už od mládí jeho zpovědníkem a duchovním doprovázejícím. Základní školu a gymnázium navštěvoval v Ledči nad Sázavou. Zde také chodil do farnosti a později se zde věnoval mládeži. Po maturitě nastoupil na vysokou lesnickou školu v Brně. Zde navštěvoval salesiánské středisko v Žabovřeskách. Poslední rok svého studia tam i bydlel v komunitě jako student. Po úspěšném ukončení bakalářského stupně se rozhodl vstoupit do salesiánské formace přednoviciátu ve Zlíně, kde po ročním rozlišování požádal o vstup do noviciátu v Popradě, který dnes chce završit složením první řeholní profese jako kandidát na kněžství.

JAN ROZSYPÁLEK

Honza se narodil 2. března 1987 v Kroměříži. Má dva mladší bratry. Dětství prožíval v rodné Kroměříži. Absolvoval střední odbornou školu elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou. Po střední škole odešel studovat do Prahy, kde později pracoval v elektrotechnické firmě. V Praze začal navštěvovat společenství vysokoškoláku u sv. Kříže Na Příkopech, kde se poprvé setkal se salesiány. Stal se skautem v 137. oddílu Havrani a věnoval se výchově vlčat, mladších skautů. V tomto čase jej oslovila pedagogika a spiritualita Dona Boska. Z tohoto důvodu se přestěhoval do studentské komunity u salesiánů v Praze Kobylisích, kde chodil do oratoře. Ve Zlíně absolvoval rok přednoviciátu, po kterém nastoupil do salesiánského noviciátu v Popradě – Veľkej. Po ročním rozlišování požádal o složení první řeholní profese jako kandidát na kněžství, kterou dnes chce složit.