Farní mládež v Bulharsku

Pomalu svítá. Ospalé slunce osvětluje Botev – nejvyšší horu Staré Planiny a náš cíl. Opodál stojí zvědavě stádo koní a my vylézáme ze svých stanů. Farní mládež se nebojí žádného dobrodružství. To poslední si prožila od 27. 7. do 8. 8. 2017 při návštěvě Bulharska.

První vůni Bulharska jsme si dopřáli v Sofii. Před nejslavnějším chrámem Alexandra Něvskiho jsme sehráli živé obrazy z jeho života. Svojí nádhernou pohostinností a vřelostí nás o pár hodin později přivítali salesiáni v Kazanlaku, kteří nám poskytli útočiště na několik dalších dní.

Krizové momenty někteří zažívali při náročném třídenním přechodu Staré planiny. Během tří dní jsme nastoupali 2600 výškových metrů, sestoupali 3300 metrů.

Lucifer se podepsal i na bulharském počasí. Hrůzná předpověď 38 stupňů nás sice trochu utlumila, ale i tak jsme zvládli dvoudenní pracovní brigádu u salesiánů a prohlídku romské machaly a stavby nového střediska. Více o práci salesiánů v Bulharsku najdete zde. Obrovský dík patří všem místním otcům salesiánům – Petru Němcovi, Petru Cvrčku Cvrkalovi, Jirkovi Svobodovi, Martinu Jílkovi i Jardovi Foglovi. Za několikanásobný odvoz z hor, za zmrzliny, za věnovaný čas, za vtípky, za dárky, za povzbuzení…

Krásné bulharské dobrodružství jsme zakončili koupáním v moři v Burgasu a prohlídkou historického Nesebaru, zapsaného v UNESCO.

Co si odnášíme slovy účastníků?

Zarazil mne rozdíl mezi chudšími a řečeno „bohatšími“ lidmi. Je tam mezi tím opravdu velká propast.
„Zákulisí“ řecko-katolické mše.
Jak to s řecko-katolíky bylo.
Propast mezi romskými a bulharskými občany + přístup Bulharů k romské menšině.
Jak málo je potřeba k životu.
Průběh řecko-katolické mše.
Překvapilo mě, o kolik náročnější byl přechod Staré planiny a potěšilo mě, že kluci v něčem vyrostli natolik, že spontánně věnovali svoje síly slabším. Potěšila mě láskyplná a obětavá pohostinnost bulharských salesiánů a poděsilo mě jejich povídání o místních poměrech. Naučila jsem se spoustu nového o symbolice výchovní liturgie a jejich dominantních motivech, které na západě nejsou tak akcentovány.
Zaskočil mě rozdíl mezi jednotlivými částmi Bulharska a také rozdíl mezi „západem“ a „východem“, který nemusí být vždy tak jednoznačný.
Pro mě to byla cesta poznání – sebe, druhých, jiné kultury i jiné mentality.
Zima v Sofii – nepředvídatelnost a nevyzpytatelnost (nádherných) velehor – schopnost člověka využít své skryté zásoby sil – poznání ohromně silné vůle – nekončící dobrosrdečnost bulharských salesiánů – „dětskost“ Kukujů – ale naopak v krizových situacích nesmírná touha pomáhat…

Za bulharskou expedici Jana Švecová