Připravované akce

  2. 3.15:00
  6. 3.09:00Setkání pletařek 
  6. 3.18:00Diskuzní skupinky v rámci kurzu Zacheus
  7. 3.18:00Diskuzní skupinky v rámci kurzu Zacheus
12. 3.19:00Ekumenické setkání žen
16. 3.15:00Večeřadlo
20. 3.18:00Přednáška v rámci kurzu Zacheus
21. 3.19:00Chlapi sever