Filatelistická akce ke 110. výročí narození Štěpána Trochty

Při příležitosti 110. výročí narození ThDr. Štěpána kardinála Trochty je připravena ve spolupráci s Českou poštou filatelistická akce v místě jeho narození ve Francově Lhotě.

Ve dnech 23.3. – 5.4.2015 se zde bude používat přítisk na cennou nálepku APOST

„F. Lhota – Š. Trochta“

Zároveň se bude používat od 26.3. 2015 do spotřebování R-nálepka s přítiskem

„110. výročí narození kardinála ThDr. Štěpána Trochty, salesiána, vězně nacismu i komunismu, duchovního rádce Junáka, 26.3.1905 Francova Lhota.“ 

Cílem je připomenutí si narození významné osobnosti, která celým svým životem byla živým svědectvím víry…

PSČ pošty Francova Lhota je 756 14, jde o doporučené zásilky, jejichž hodnota je dnes 34 Kč.

Pamětní list k akci je zde.