Halloweenská diskotéka v salesiánském středisku

Salesiánské středisko Štěpána Trochty v prosetickém středisku uspořádalo v páteční odpoledne před podzimními prázdninami Halloweenskou diskotéku.

Odpoledne plné hudby a tance začalo velkým malováním na obličej. Poznáte v maskách pedagogy jednotlivých kroužků? Adéla vede Dívčí klub, Doučování nebo Nenudu a na diskotéce malovala na obličej. Jirka akci moderoval, vyhlašoval taneční i jiné soutěže. Ve středisku vede kroužky Počítače, PC média, Hudebna, Kytara a Klavír. Páju potkáte na Tancování, Malbě neboTvůrčím psaní. Ve středisku se stará i o Dobrovolníky. Pavel je sportovec, potkáte ho nejčastěji v posilovně. Tomáš hraje stolní tenis a florbal.