Hlasujte pro náš projekt!

Nastupuje další kolo podpory našeho projeku

„Všechny děti potřebují prázdniny!“

Zde jsou informace:

Projekt řeší situaci mnoha dětí, které by z důvodu finanční náročnosti, nemohly na tábory a chaloupky jezdit.

Na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz je od 11. 5. 2017 možnost vidět všechny zapojené projekty a jejich medajlonky. Program ČSOB pomáhá regionům je založen hlavně na sousedské sounáležitosti.

Dle pravidel programu ČSOB pomáhá regionům 2017 Jarní výzva

žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

Výběr končí o půlnoci z 26. 6. na 27. 6. 2017, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 9. 5. 2017 do půlnoci 26. 6. 2017 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO je přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky. VS je 20170105.

Číslo sbírkového účtu je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož ČSOB není schopna určit, ke kterému projektu peníze patří. Prosíme uvádějte variabilní symbol v případě, že posíláte příspěvek rovnou na sbírkový účet!

Variabilní symbol pro náš projekt „Všechny děti potřebují prázdniny!“ je : 20170105

Na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz , je k dispozici nástroj, kde dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“. Zde pozor jde o automat, který přiřazuje platby k vašemu projektu automaticky a zde se vám na potvrzení o platbě ukáže jiný účet i jiný variabilní symbol, ale nebojte je to tak v pořádku. Tyto částky uvidíte obratem připsané u vašeho projektu.

POTVRZENÍ O DARU:

V případě, že dárce bude požadovat potvrzení o daru, na které má nárok, potvrzení vždy vystavuje konečný příjemce daru, což jsme my jako organizace, potvrzení o daru vystavujeme v případě, že nám dárce poskytne své osobní údaje, v případě, že dárce pošle příspěvek přes bránu Klikni a daruj má možnost zaškrtnout, že potvrzení požaduje, ale musí vyplnit své údaje jinak není možné potvrzení vystavit.