Hlavní představený k odstoupení papeže

Drazí spolubratři, sestry, všichni členové Salesiánské rodiny, přátelé Dona Boska!

Zdravím vás se srdcem Dona Boska z Mexika, kde slavím zlaté výročí provincie Guadalajara – provincie, odkud pocházím.

I když jsme velmi překvapeni zprávou, kterou jsme právě dostali, o rozhodnutí Svatého Otce Benedikta XVI. podat demisi z dalšího řízení „Petrovy loďky“ a posilňování svých bratrů a sester ve víře hlásáním evangelia svědectvím svého života, svým utrpením a modlitbou, jsme povzbuzení tímto příkladným a prorockým velkorysým činem.

Při podání své demise, odůvodněné věkem a únavou, která je důsledkem jeho starostlivosti, s kterou provázel Církev v období hlubokých a velmi rychlých společenských změn, které se týkají křesťanské víry a života a které vyžadují velkou fyzickou a duchovní energii, Svatý Otec přiznává, že předstoupil před Boha v postoji rozlišování.

Jeho rozhodnutí je tedy ovocem modlitby a je příkladným znamením poslušnosti Bohu! Takový postoj nemůže vzbudit nic jiné, než náš největší obdiv a úctu. Opakuji, jde o jeho typický duchovní rys: o pokoru, která jej činí svobodným před Bohem a před lidmi a zjevně ukazuje jeho smysl pro zodpovědnost.

Když vyjadřujeme Svatému Otci – jako by to učinil Don Bosco – všechnu svoji vděčnost za velkorysost, s jakou sloužil Církvi a s jakou naší rodině dával pocítit své otcovství, provázíme ho v této fázi jeho života naší velkou láskou a naší modlitbou.

Od této chvíle se modleme za Církev a vzývejme Ducha svatého, aby On vedl závěr pontifikátu, svolání a uskutečnění konkláve.

Svěřme Marii, Neposkvrněné Pomocnici, Svatého Otce a celou Církev . Ona se nepřestává vždy projevovat jako matka a učitelka.

Ve společenství srdcí a modliteb

Don Pascual Chávez, SDB

hlavní představený