Hlavní představený na Slovensku

Ve dnech 4. – 8. listopadu je na Slovensku hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime. Pomodlil se u hrobu Tituse Zemana, přijal sliby nových spolupracovníků, setkal se s mladými i se salesiány.

Ve Vídni ho přivítal slovenský provinciál Jozef Ižold a doprovodil ho do Bratislavy, která byla prvním místem jeho návštěvy. Druhou polovinu dne strávil don Artime ve Vajnorech, kde se modlil za blahořečení Božího služebníka Tituse Zemana.

Hlavním dnem setkání byla sobota 5. listopadu. Při dopolední mši svaté v Žilině vstoupilo do salesiánské rodiny 32 nových salesiánů spolupracovníků. Svůj slib složili do rukou desátého nástupce Dona Boska. Při kázání popřál don Artime salesiánské rodině, aby byla vždy schopná otevřít se pro setkání s těmi, kdo přicházejí do salesiánských středisek, ale také vycházet s těmi, kdo nepřicházejí. Svou promluvu zakončil slovy: “Věřte mi, že je krásné vidět ve světě všechno to dobro, které koná salesiánská rodina.” Mši svatou koncelebrovaly desítky kněží, mezi nimi také český provinciál Petr Vaculík.

Odpoledne následoval hudebně-kulturní program pro mladé v tenisové hale v Žilině, hlavní představený si proti slovákům zahrál stolní fotbálek, porazili ho 8:3.

Zábavný program byl zakončen adorací. „Chtěl bych zdůraznit, že nejsme nějakou nevládní organizací, která poskytuje sociální služby. Především jsme věřící rodinou, kterou spojují velké ideály. A je tu něco, čeho se nemůžeme zříct – poslání přibližovat všechny lidi kolem sebe k Ježíšovi. Dopřát jim svobodu, ale zároveň jim nabídnout možnost, aby poznali Ježíše.” řekl don Ángel při večerním slůvku více než tisíci účastníků v hale.

Třetí den své návštěvy se hlavní představený věnoval salesiánům z východoslovenských komunit v Prešově. “Časy devadesátých let už se nikdy nevrátí,” řekl jim. “Velkou výzvou je dát dnes odpověď, která nebude stejná jako před 25 lety po komunismu. Nebojte se! Starejte se o sebe navzájem, hledejte pěkné salesiánské poslání, buďte mezi lidmi, nebojte se budoucnosti! Je chyba myslet si, že předešlé časy byly krásné a tyhle nejsou. To by nebyl pohled víry.”

Hlavní představený na Slovensku

<iframe width=”430″ height=”280″ src=”https://www.youtube.com/embed/TYZmxly9cXk” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>