Hledáme nové dobrovolníky pro pomoc chudým dětem v různých částech světa

Můj desetiměsíční pobyt v Kongu byl pro mě
velkou zkušeností. Ale to nejdůležitější je, že to má
smysl! Má to smysl jezdit do Afriky a učit malá
„Afričančata“ číst a psát, protože jedině tak je možné
něco na tom neblahém afrrickém osudu změnit. (Z dopisu Markéty Lengálové, dobrovolnice)
Doba dobrovolné služby: 10 – 12 měsíců, popř. 1 měsíc (prázniny Bulharsko, Španělsko, Belgie…).
Místa dobrovolné služby: Bulharsko, ČR, Velká Británe, Indie, Zambie, Etiopie, Kongo, Mexiko a další země.
Náplň práce: Volnočasové aktivity pro děti a mládež, výuka, manuální pomoc.
Příprava: 8 víkendových setkání (říjen 2014 – červen 2015).
Přihlášky a informace: www.adopcenablizko.cz

První přípravný víkend je 17. – 19. 10. 2014 a je otevřený všem, kteří o dobrovolnické službě přemýšlejí. Ještě je možné se připojit.