Hudební ples

Přes 100 lidí přišlo na letošní první hudební ples na Luně. Řada z nich čekala dlouhé minuty před vchodem na začátek programu. V pátek 3. 2. 2017 rozezvučili naši hudebníci široké okolí střediska.

Úvodní scénka vedoucích přiblížila hostům kroužky, které u nás děti navštěvují. Hudební část na sebe nenechala čekat. Desetiletí Marek Lučka a Milan Sivák suverénně doprovázeli naši zpěvačku Pavlínu Urbanovou na bicí a klávesy. Milan díky naší intervenci začal docházet i na osobní výuku k učiteli na konzervatoři, panu Čajkovi. Menší děti zazpívaly písničky, které se v hudebně naučily pod vedením Jiřky Šandové.

Nejočekávanější část programu přišla kolem páté hodiny – vystoupení našich mladých z hudebny. Prostřídalo se několik kapel, zazněly české i romské písně, čardáše i ploužáky.

Jsme moc rádi, že své děti přišla podpořit i celá řada rodičů. Další vystoupení chystáme na přelomu května a června.

Jana Švecová