Jak jsme otevírali

Otevření střediska

1. září otevřelo Salesiánské středisko Štěpána Trochty po prázdninách opět své prostory všem dětem z prosetického sídliště. Během prvního zářijového týdne si děti mohly prohlédnout nově vyzdobené středisko, vyzkoušet různé činnosti v nových i známých kroužcích, zasportovat si, zařídit si novou průkazku a opět se po prázdninách setkat se svými kamarády.

Celý tento,,otevírací‘‘ týden vyvrcholil v pátek 5.září ve 14 hodin Zahajovací diskotékou. Počasí nám přálo a proto jsme tuto akci připravili pod širým nebem na dvoře střediska. Originální soutěže, hry a  hudba přilákaly velké i malé děti, rodiče ba i dokonce prarodiče, kteří se aktivně zapojili i do naší diskotéky.Zlatým hřebem celého odpoledne byl slavnostní rituál a ohnivá show, kterou si připravili Jirka s Járou. Děkujeme jim za odvahu a originální nápad.Touto akcí také všichni vedoucí Salesiánského střediska Štěpána Trochty přejí dětem šťastný start ve škole, hodně úspěchů, vytrvalosti, nové kamarády a těší se na nové společně prožité  chvíle.