Jak pracovat s problematickými dětmi

V naší práci se setkáváme s dětmi, které trpí různými viditelnými i neviditelnými handicapy. Aby naše snaha pomáhat těmto dětem byla kvalitní, musíme se nestále vzdělávat. V sobotu 6. června nás jedním z podobných školení provedla speciální pedagožka Mgr. Lucie Kamenská.

Mgr. Kamenská pracuje již několik let ve Středisku výchovné péče v Ústí nad Labem, dojíždí také do Výchovného ústavu v Boleticích. Během čtyřhodinového intenzivního workshopu jsme řešili situaci dětí s nejrůznějšími handicapy – syndromy ADHD, ADD, poruchy učení (dyslexie, dysortografie apod.), autismus, lehká mentální retardace. Několik praktických simulačních aktivit nám pomohlo se lépe vžít do těch z dětí, které jsou podobnými problémy postiženy, a promyslet, jakým způsobem jim co nejvíce pomoci.

Srdečně děkujeme Mgr. Kamenské za její čas a cenné tipy!