Aktuálně ze střediska

Střediska budou otevřena od čtvrtka 3. ledna 2018

Teplice – Prosetice, Rovná 277 je naším sídlem, poskytujeme zde pro děti a mládež vzdělávání a volnočasové aktivity. Mapa Prosetice

  • Doučování individuální formou – pomoc s učební látkou a úkoly. 
  • Otevřená herna – děti si mohou zahrát hry nebo si jen tak povídat, vybrat si z volně nabízených aktivit i kdykoliv odejít. K dispozici je stolní fotbal, ping-pongový stůl, stolní hry a malá lezecká stěna. 
  • Zájmové kroužky – nejsme orientování na špičkové výkony, hledáme v dětech talent a ten podporujeme. I když se snažíme o to, aby děti do kroužků chodily pravidelně, tak to není podmínkou. 

Prosetický tým posílila Adéla, která vede kroužky Písničkomat, Angličtina, Dívčí klub nebo Nenuda. V herně a při akcích se můžete potkat i s novou dobrovolnicí Vájou.

Teplice – Trnovany, Maršovská 1539/3 – budova nedaleko našich bývalých prostor na Luně.  Mapa Trnovany

  • Doučování individuální formou – pomoc s učební látkou a úkoly. 
  • Otevřená herna – děti si mohou zahrát stolní hry nebo si jen tak povídat, vybrat si z volně nabízených aktivit i kdykoliv odejít. K dispozici je stolní fotbal, kulečník a ping-pongový stůl. 
  • Zájmové kroužky – nejsme orientování na špičkové výkony, hledáme v dětech talent a ten podporujeme. I když se snažíme o to, aby děti do kroužků chodily pravidelně, tak to není podmínkou. 
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Luna – nabízí pomoc starším dětem a mladým lidem při řešení jejich životních těžkostí. 

Trnovanský tým vede Šárka, se kterou se můžete potkat na Dívčím klubu nebo při Tancování. S Karlem se můžete potkat na Klubu Gran Torino, na Florbale nebo při výuce hudebních kroužků. Eliška vede výtvarku, vaření a sportovky. Daniela má na starost Malého muzikanta, Zábavné hry, Mixík a Dramaťák. S Maruškou se potkáte na Atletice, Nábožku, Zálesákovi, Slůvku nebo při fotbálku.

Teplice – Prosetice, Plynárenská 281 – pro rodiny s dětmi. Mapa SAS

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – projekt Podaná ruka, který podporuje rodiče a tím i „naše“ děti při nelehkých životních situacích. Jsme tu pro rodiny s dětmi, které řeší některé z těchto problémů: výchova dětí a školní problémy, bydlení, dluhy, exekuce, rodinné problémy, jednání s úřady.

V týmu Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se nově potkáte s Katkou, která má zkušenosti z K-centra. Tým vede Linda, která se v sociální oblasti pohybuje již deset let.

Teplice – Zámecké nám. 9 – Farní klub Mapa Zámecké náměstí

  • Kroužek na faře probíhá dvakrát týdně, děti se rozvíjí formou dramatických, hudebních, sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Nabízíme zde i doučování. Program Farního klubu je zahrnut v souhrnu kroužků Prosetice.

Velkou pomocí celému týmu je speciální pedagog, etoped Mgr. Lucie Plchotová, která pomáhá rodičům, ale i našim pedagogům a sociálním pracovníkům.o