Jarní akce v našem středisku

naše jarní akceCo jsme dělali v únoru a březnu.

V neděli 22.2. se sešla malá skupinka dívek, která společně vytvořila svoje dílko do  výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Této soutěže, kterou tradičně pořádá Divadelní skupina 4 pod peřinou se účastníme již po několikáté, a to dobrými výsledky. V pátek 27.února se konala akce  pro sportovní fanoušky  hokejového týmu Ústeckých lvů. Pěkný  zážitek ze zápasu trochu pokazilo nesportovní chování některých jedinců. Poslední den před jarními prázdninami jsme uspořádali již podruhé akci  Butik pro Ferdu.Jedná se o akci, kdy si děti mohou zakoupit za malý obnos starší oblečení, a takto získané peníze putují k  našemu adoptivnímu indickému chlapci.

Jarní prázdniny v Proseticích

V pondělí 9. března jsme se účastnili florbalového a fotbalového turnaje na gymnáziu v Bílině, který pořádala Divadelní společnost  4 pod peřinou. Výsledek našeho celoročního tréninku přinesl své ovoce a to v podobě pěkného umístění´. Úterní dopoledne bylo věnované výtvarným aktivitám s  Monikou a naší praktikantkou Zuzanou.Ve středu si připravily naše větší dívky Tereza Dudiová ,Gábina Ferencová a Simona Mudrová soutěž pro malé děti na zvanou Záchrana velryb.Vzhledem k tomu, že počasí nám nepřálo, soutěž proběhla ve středisku.V pátek přišly pomáhat s jarním úklidem, ty děti, které chtěly získat spořínkové peníze na střediskové akce.Úklid se konal na husitské faře, kde děti myly okna, luxovaly modlitebnu, zametaly schody a dvůr.Po dobrém obědě za odměnu mohly sledovat  kreslený film Stvoření světa.