Jarní prázdniny na Luně

Jak děti trávily jarní prázdniny ve Středisku Trnovany

     Od 29.ledna  jsme v našem SSŠT na Luně v Teplicích-Trnovanech spolu se zájemci  o připravené akce započali s uskutečňováním zajímavého programu. 

     Hned první prázdninový den byl ve znamení sportovního vyžití,  a to formou plavání v místním Aquacentru.  Plavecká odpoledne se stala již nedílnou součástí našich pravidelných sportovních aktivit,  které nabízíme všem,  kteří mají zájem o smysluplné a především zdraví prospěšné trávení volného času,  a je jenom dobře,  že tato nabídka se setkává se stále neutuchajícím zájmem do střediska docházejících dětí,  zejména těch mladších.    

     V rámci exkurze u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se sídlem v Teplicích si děti mohly prohlédnout různé druhy hasičských aut a jejich vybavení,  např. hadice,  ochranné obleky atd. Každé vozidlo je určeno ke zvládání specificky náročných situací,  se kterými byly děti seznámeny.  Všem zúčastněných dětem se exkurze líbila a projevily neskrývaný zájem se do prostor užívaných hasiči opět po čase vrátit.

     Při návštěvě Domu dětí a mládeže se sídlem v Teplicích (DDM) si děti mohly prohlédnout různé druhy zvířátek,  dokonce si na ně sáhnout a dozvědět se o jejich způsobu života.  Velkou pozornost si získali švábi,  hadi,  pakobylky a v neposlední řadě ještěři.  Dětem se návštěva v DDM opět velice líbila a chtěly by si ji zopakovat,  protože řada zvířátek byla v době návštěvy v nejmladším věku,  a nejen proto by pro děti bylo z jejich pohledu zajímavé,  prohlédnout si je a pozorovat jejich život ve věku dospělejším.

    V průběhu jarních prázdnin jsme ve čtvrtek odpoledne zdobili skleničky.  Vzhledem k věku a šikovnosti dětí,  které se činnosti zdobení zúčastnily,  vybrali jsme pro tento účel poměrně jednoduchou,  nicméně co do podoby výsledného díla zajímavou a lákavou metodu,  a to ubrouskovou.  A jelikož zúčastněné děti tuto jinak poměrně náročnou rukodělnou činnost dobře zvládaly,  přinášela jim práce radost a bavila je.  Ozdobené skleničky si děti poté odnesly domů,  aby předvedly nejen svým maminkám,  jak šikovné jsou.

„Ostatky  – smažení koblih“

     V úterý před popeleční středou jsme dětem které nás tento den navštívily umožnily strávit odpolední čas v naší střediskové kuchyni.  Povídali jsme si na téma „Ostatků“,  a zde bylo zapotřebí, vzhledem k  nevědomosti dětí pokud jde o význam,  který je s tímto slovem spojován,  podobně jako se slovem „Masopust“,  přistoupit k zjednodušenému výkladu smyslu a podstaty nejen těchto pro postní dobu typických slov,  ale i samého postního období.   Poté nastalo to,  na co jsme se všichni  těšili,  a  sice na smažení koblih.  Dětem a snad i všem přítomným pracovníkům koblihy chutnaly.

                                                                                                            

                                                                                                          Mgr. Jakub Kunčar