Jarni prázdniny v Jablonci nad Nisou

Jako každý rok se děti mohly těšit na běžky v okolí Jablonce nad Nisou

V pondělí 9.března jsme  odjeli se 12 dětmi z obou středisek  na jarní prázdniny do Jablonce nad Nisou.  Večer na faře však došlo k zeměpisnému pomatení. Jablonec se proměnil na chvíli v Betlém (děkujeme rychlému zásahu záchranné služby u rodičky) a záhy na celou dobu v Jeruzalém.  S Ježíšem jsme procházeli všechna místa a události, které ve svatém městě prožil.

Nicméně za hradbami Jeruzaléma se tyčila k nebi nikoliv judská pohoří, ale zasněžené Jizerky.  Druhý den po příjezdu jsme se hned ráno vydaly s dětmi autobusem do Bedřichova a začali s výukou běžek, protože pro některé děti to bylo zcela nové a na běžkách stály poprvé.

Třetí den byl stěžejní a konala se celodenní trasa na běžkách, ujelo se 6, někteří až 9 km. Ve čtvrtek jsme se ztratili s dětmi v Babylonu, nikoliv v biblickém městě, ale libereckém aquaparku. Večer došlo k dramatickému rozpomínání apoštolů (bylo nás přece 12) na všechny Ježíšovy události v Jeruzalémě. Přes odpor římských vojáků jsme se přece jen setkali s Ním samotným ve tmě chrámu. V pátek se pak po obědě odjíždělo vlakem domů. Nikdo se nezranil a všichni přežili ve zdraví lehce unaveni. Už se těšíme na příští rok!

Nikola Minaříková