Jaro v Klubu Předškolák na Luně

Od poloviny března nastala změna ve výuce našich předškoláků – učíme se podle norské metody Grunnlaget. Metody, která učí děti učit se.

Princip této metody spočívá v tom, že se děti nejdříve naučí chápat základní pojmy jako je barva, počet a tvar, aby se poté učily hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. Tato metoda rozvíjí jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Vzhledem k tomu, že pracujeme převážně s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mají na svůj věk neadekvátně rozvinutou slovní zásobu, neumí položit otázku a schopnost učit se je téměř nerozvinuta, věříme, že právě tato metoda může tento handicapy odstranit. Při výuce je nutné pracovat s reálnými předměty, nejlépe s těmi, které děti znají ze svého okolí či které mají rády. Děti se učí na základě mnoha různých senzorických zkušeností, umožňujících poznávat předměty patřící do třídy, již se pojem týká. Právě co největší různorodost umožňuje vytvářet závěry o podobnostech a rozdílech. Z prvních reakcí je zřejmé, že se dětem tento způsob výuky líbí a s nadšením vyhledávají např. konkrétní barvu nebo tvar na předmětech ve třídě a učí se je pojmenovat.

                                                                            

                                                                                                    Dana Machová