Je to náročná, ale smysluplná práce

„Mnoho našich současných klientů znám ještě jako malé děti,“ vykládá Amálie Holubová. Již několik let pracuje v našem středisku, v současné době na pozici pracovníka v sociálních službách a pedagoga volného času. Ráda nám přiblížila svůj pohled na sociální práci. 

Amálko, pracuješ v programu Podaná ruka, který pomáhá hlavně rodinám s dětmi. Proč ti to přijde důležité?

„Je důležité pracovat s rodinou komplexně. Rodina a jeho domov totiž utváří dítě a základy jeho osobnosti v první řadě. Ale je zde také společnost, která se podílí na utváření osobnosti, a to zejména prostřednictvím sociálního učení. To považuji za nejvyšší formu učení. Za velké neštěstí pokládám to, že rodiče dětí nemají práci. V mnoha případech je to tak, že práce skutečně není. Dítě se díky tomu od rodičů nenaučí, že je povinnost ráno vstávat a chodit do práce, v práci mít dobré výsledky, být za ně oceněn a hlavně přinášet domů korunky, za které si můžu pořídit bydlení, jídlo a i třeba i něco pro radost. Že díky tomu rodina nemusí živořit ze sociálních dávek na hranici chudoby a přemýšlet, jestli má zaplatit nájem nebo koupit něco k jídlu.“

S jakými problémy se potýká rodina, ve které rodiče nechodí do práce?

„Bohužel v mnoha rodinách, které jsou na sociálních dávkách, již nezůstávají prostředky zajistit pro děti něco podnětného, společenskou hru, hračky, knížky, návštěva divadla či kina atp. Nejedna rodina se uchýlí k tomu, že sáhne po nebankovní půjčce a zadluží se, třeba i právě proto, aby svým dětem i sobě dopřála nějakou radost, která je vlastně i nutnou součástí života. Dítěti třeba pořídí pěkné oblečení do školy nebo tablet, který je mezi kamarády ve škole módním hitem, či miminku dopřejí nový kočárek, aby mu bylo dobře. A půjčku pak buď do bezvědomí platí anebo neplatí, protože to nezvládají. Rodina se tak ocitá v tíživé životní i finanční situaci.“

Jak z toho ven?

„Jsem skálopevně přesvědčena, že řešením a cestou z onoho pomyslného začarovaného kruhu je práce, dobře placená práce pro všechny lidi. Dříve měli lidé povinnost a právo pracovat, což bylo velmi výchovné pro člověka samotného i celou společnost. A tak se dostáváme k přísloví: „ZAHÁLKA POČÁTEK VŠÍ NEPRAVOSTI.“ Tím chci říci, že společnost sama vychovává a vede člověka k tomu, že pokud nepracuju a budu podvádět a dělat různé „kšefty“ a „levotu“, budu se mít dobře, protože vlastně pracovat se nevyplatí.“

V čem spočívá podaná pomocná ruka ze strany salesiánského střediska?

„Prostřednictvím naší služby můžeme rodině částečně pomoci pro dítě zajistit tři důležité věci. Tou první je teplý pelíšek – pomoc sehnat bydlení, sjednat splátkový kalendář. Druhou důležitou věcí pro dítě je zajistit plné bříško – pomoc při vyřízení sociálních dávek, řešení finančních potíží, či pomoc při získání práce. Třetí důležitou věcí pro dítě je, aby ho nic nebolelo na těle ani na duši – smysluplné trávení volného času. Formy pomoci jsou různé, od poskytnutí informací, po jednání s institucemi formou telefonátů či dopisů.“ A opět se vracíme k vizi naší organizace: aby z dětí, které k nám chodí, vyrostli poctiví občané a dobří lidé.”

Děkujeme za rozhovor!