Jím jako Čech

Akce zaměřená tématicky ke 100. výročí vzniku naší republiky se ve středisku na Maršovské konala v pátek 12. října.

Za doprovodu slavnostní fanfáry přišel do střediska v Trnovanech Praotec Čech. Svým památným výrokem ,,To je ta země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající…“ zahájil celé odpoledne.

Společně jsme si s dětmi zazpívali státní hymnu, připomněli státní symboly a památky hlavního města Prahy. Připomněli si významné osobnosti vyobrazené na českých bankovkách i sportovce, kteří dosáhli ve světě významných úspěchů.

Venkovní terasa se na chvíli proměnila v improvizovanou ledovou plochu, kde se naše budoucí sportovní naděje staly Jaroslavem Jágrem, aby do branky vstřelily gól.

Děti se také mohly vžít do role hostitele a říci, co by nabídly cizinci za typické národní jídlo.Společně jsme si připravili Čechy oblíbený bramborový salát a připili si kofolou.

Jako host vystoupila Klárka Mocková (studentka Hotelové školy), která děti seznámila se základy stolování. V praktické ukázce děti viděly, jak se správně prostírají talíře, příbory a sklenice. Na závěr jsme se naučili složit ozdobně papírový ubrousek.

Cílem této akce bylo vzbudit u dětí zájem o naši zemi a její historii. Uvědomit si, že žijeme v krásné zemi, která je naší společným domovem a záleží na nás, jaký život zde prožijeme.