Koledníci v terénu

Přestože některým našim dětem je pouze šest let, umí pomáhat. Dokázaly to i letos svým zapojením do tříkrálové sbírky, kterou každý rok organizuje Charita ČR.

Celkem pět skupinek koledníků z našeho střediska vybíralo v zapečetěných kasiček dary pro potřebné. Motivace byla letos ještě větší než předcházející roky. Na Teplicku bude letos z výtěžku podpořeno totiž i naše salesiánské středisko. Další místní část sbírky poputuje na pomoc zdravotně postiženému chlapci z Krupky a na letní tábory pro děti z chudších rodin a farnosti Jeníkov.

Všem zapojeným dětem i dárcům děkujeme!