Krátce z dalších letních akcí

Hodně času věnujeme hledání nového trnovanského střediska, ale i tak se u nás stále něco děje…

Naše skupina, která si říká Gypsy Roma, se zúčastnila Obrnické akademie2017. Na úvod zde zahrála několik písniček pro obrnické publikum. Na akci vystoupilo několik tanečních, výtvarných a hudebních skupin od nejmenších po nejstarší. Akce se zúčastnily všechny organizace pro děti a mládež, které v Obrnicích fungují. Na konci programu naše skupina vystoupila ještě jednou a zahrála známé romské skladby a roztančila publikum. Akci pořádalo Centrum sociálních služeb Obrnice, kterému děkujeme za pozvání.

Při posledním setkání předškoláků z projektu Hrajeme si a učíme III. vznikla společná fotka dětí, vedoucí projektu Dany Machové (vlevo) a asistentky Aleny Andrlové. Projekt, který je podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace příslušníků romské menšiny bude od září opět pokračovat.

Po prázdninách se už nebudeme potkávat s Vaškem Čunkem, který se přesouvá z Teplic. Děkujeme Vaškovi za společné zážitky a přejeme mu v novém působišti vše dobré. Fotografie z odměnovky kroužku Spider:

Před koncem roku si děti vybíraly odměny za celoroční doučování a aktivní návštěvu kroužků a akcí. Někdo chtěl do kavárny:

Někdo se těšil, že půjde sám s vedoucím do cukrárny:

Další si vybral vlasovou péči, kterou sponzorsky zajistilo Professional Studio Top:

Potěšily také paličky na bubnování:

Nebo batoh a výtvarné potřeby: