Kukujové na letní chaloupce

Parta dětí z farnosti ve věku 10-14 let (říkají si Kukujové) má za sebou další společnou akci – letní chaloupku. Proběhla od 10. do 17. srpna 2013 na faře ve Velkých Hamrech.

Na týden se všech našich 15 dětí stalo součástí Cyrilometodějské mise. Téma bylo zvoleno s ohledem na probíhající 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na naše území.

Hned po příjezdu na faru ve Velkých Hamrech jsme vyrazili za knížetem Rastislavem na „Velehrad“. Pomohli jsme mu zkontaktovat představitele východní církve. Chtěli jsme tak získat podporu při šíření křesťanství a uchránit velkomoravskou říši před vlivem Franků. Museli jsme evangelizovali území, učit se hlaholici a přepisovat předmluvu k evangeliu – Proglas. Cyril a Metoděj vytvořili také nové zákony – „Zákonem sudnym ljudem“. Porovnávali jsme je s desaterem a současným trestním zákoníkem.

Dokonce jsme vyrazili na dvoudenní výpravu do Říma přímo za papežem. Museli jsme totiž obhájit používání slovanského jazyka v liturgii. Debata byla dlouhá, zapojila se do ní římská kurie i franští biskupové.

Stali jsme se také svědky neshod knížete Rastislava se Svatoplukem. Zajetí Rastislava jsme bohužel nezabránili. Snažili jsme se ho vysvobodit z franckého vězení, ale přišli jsme pozdě. Než se nám to podařilo, zemřel. Vyslechli jsme alespoň jeho poslední slova o tom, že jejich úkol na Velké Moravě nekončí a že mají šířit křesťanské hodnoty i ve svém okolí v Teplicích.

Po pohřbu se děti naposledy setkali s Metodějem a duchem již zemřelého Cyrila, kteří ocenili jejich celotýdenní snažení sladkostmi a diplomy.

Kromě her jsme se během celého týdne zamýšleli i nad dvěma důležitými tématy: modlitba a partnerské vztahy.  Vyzkoušeli jsme si různé druhy modliteb (Taize, růženec, v přírodě o samotě, …). Zjistili jsme, co se líbí klukům na holkách a obráceně, promysleli, jak, kde a kdy můžeme hledat svého budoucího partnera a co všechno vede k dobrému vztahu k vlastní sexualitě.

A srhnutí od dětí?
      „Byla to pecka“.
      „Like“.
      „A že těch zážitků bylo :D“
      „Nejlepší týden s váma 🙂 Bylo to peckový fakt díky.“

Těšíme se na další společné kukujovské akce. Nejbližší víkend proběhne už v říjnu!

Za tým Majda Barabášová, Jana Švecová