Kukujové pro prosetické děti

Naše farní mládež opět po Noci kostelů, Lázeňské a dalších akcích přiložila ruku k dílu. Pro děti v Proseticích připravila v pátek 12. června soutěže o Štěpánu Trochtovi.

Nápad vznikl již o mnoho týdnů předtím při víkendovce v Trmicích. Naším hostem byl tehdy Jiří Čonka, pracovník střediska v Proseticích. Jako Rom nám věrohodně přiblížil problematiku národnostních menšin vyprávěním o svém životě i své práci. Od teorie byl už jenom krůček k praxi.

Na vlastní oči si tak Kukujové mohli prohlédnout prosetické středisko a osobně se setkat s některými dětmi, které do něj docházejí. Ty se na pěti různých stanovištích dozvěděly několik informací ze života Štěpána Trochty, po kterém je teplické středisko pojmenováno. Své znalosti si pak ověřily osobním setkáním se Štěpánem Trochtou. Všechny uspěly a mohly si tak vychutnat zaslouženou sladkou odměnu. Ta čekala i na Kukuje jako poděkování za jejich čas a přípravu.